Gizlilik Politikası

PharmaReview, an IQIVIA business

Mevcut Politikanın yürürlük tarihi: 10 Ekim 2023

IQVIA՚da gizliliğinizi korumaya büyük önem veriyoruz. Bize kendiniz hakkında herhangi bir kişisel bilgi vermeden, internet sitelerimizin çoğu kısmında gezinebilirsiniz. Ancak, bazen talep ettiğiniz bilgileri veya hizmetleri sağlamak için sizinle ilgili ek bilgilere ihtiyaç duyuyoruz.
Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Gizliliğinizi korumak için, çevrimiçi bilgi uygulamalarımızı ve bilgilerinizin toplanma ve kullanılma şekli hakkında yapabileceğiniz seçimleri açıklayan bu bildirimi sunuyoruz.

Kapsam

Bu Politika, IQVIA tarafından IQVIA web sitelerinde (her bir “Site”), mobil uygulamalarda ve IQVIA tarafından veya adına işletilen diğer çevrimiçi olanaklardaki (gelecekteki tüm çevrimiçi olanaklarla birlikte), IQVIA tarafından İşlenen Kişisel Bilgileri kapsar, (“Hizmetler”). “Kişisel Bilgiler”, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu Politika, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve diğer yetki alanları da dahil olmak üzere gereksinimleri küresel olarak karşılamayı amaçlamaktadır.

Bilgileri başka koşullarda nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen genel Gizlilik Politikamızı inceleyin.

Konular

 

Hakkınızda hangi bilgileri topluyoruz?

 1. 1. Bu site aracılığıyla, sizden aşağıda belirtilen Kişisel Bilgi türlerini toplayabiliriz: isim, unvan, e-posta adresi dahil iletişim bilgileri ve telefon numaraları. Ayrıca, internet sitesi ağımız aracılığıyla sunulan hizmetlere erişmek amacıyla kaydolduğunuzda ek bilgiler toplayabiliriz.

 2. Bazı sayfalarda, bize kendiniz hakkında bilgi vermeyi tercih edebilirsiniz, örneğin (a) IQVIA՚da bir istihdam fırsatı veya (b) IQVIA՚nın etkinliğinize katılması ile ilgileniyor olmanız halinde. Sizden istenen bilgiler ilgi alanınıza bağlı olacaktır.

 3. Bazen IQVIA sizden internet sitesi içeriği veya hizmetleri hakkında geri bildirim gibi bir ankete veya oylamaya gönüllü olarak katılmanızı isteyebilir. Anketle ilgili daha fazla bilgi sağlamak için sizinle e-posta yoluyla iletişime geçilmesini seçmediğiniz sürece yanıtlarınız anonim olacaktır.

 4. Sitemizin tasarımını ve içeriğini iyileştirmek, kullanıcı deneyiminizi daha iyi kişiselleştirmemizi sağlamak için ve bu Politikada belirtilen diğer amaçlar için, internet sitesi sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde ziyaretçilerimiz hakkında aşağıdakiler gibi belirli teknik bilgileri toplayabiliriz; IP adresi veya kullandığınız tarayıcı türü, kullandığınız işletim sistemi türü, internet servis sağlayıcınızın alan adı, Hizmetleri kullanmadan önce ve kullandıktan sonra ziyaret ettiğiniz sayfalar, ziyaretinizin tarihi ve saati, her sayfada geçirdiğiniz süre, tıkladığınız bağlantılar ve Hizmetler içinde görüntülediğiniz sayfalar hakkında bilgiler ve tercihler gibi Hizmetlerin kullanımıyla gerçekleştirilen diğer eylemler.

 5. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgileri desteklemek için üçüncü taraf hizmetleri ve kuruluşları yolu da dahil olmak üzere diğer kaynaklardan hakkınızda bilgi alabiliriz. Bu ek bilgiler, bize sağladığınız bilgileri doğrulamamıza ve size işimiz, ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi sağlama becerimizi geliştirmemize olanak tanır. Örneğin, Hizmetlerde oturum açmak veya IQVIA ile deneyiminiz hakkında bilgi paylaşmak için Facebook veya Twitter gibi üçüncü taraf hizmetlerine erişirseniz bu hizmetlerden bilgi toplayabiliriz.

 6. Zaman zaman, mobil cihazlara uyumlu ve bu cihazlarda kullanılabilecek şekilde özel olarak tasarlanmış Hizmetler sağlayabiliriz. IQVIA bir cihaz tanımlayıcısı, kullanıcı ayarları ve cihazınızın işletim sistemi gibi Hizmetleri kullandığınızda mobil cihazınızın gönderdiği belirli bilgileri (Kişisel Bilgiler dahil) toplayacaktır. IQVIA Hizmetlerinin mobil sürümleri, kullanıcıların bir hesapla oturum açmasını gerektirebilir. Bu gibi durumlarda, Hizmetlerin mobil sürümlerinin kullanımına ilişkin bilgiler kullanıcı hesaplarıyla ilişkilendirilebilir. Ayrıca, mobil veya diğer bilgi işlem cihazlarında kullanılabilen bir uygulama, widget veya başka bir araç indirmenize olanak sağlayabiliriz. Bu araçlardan bazıları mobil veya diğer cihazlarda bilgi depolayabilir. Bu araçlar, kullanıcı hesaplarına erişmenizi sağlamak ve bu araçların kullanımını izlememizi sağlamak için Kişisel Bilgileri IQVIA՚ya iletebilir. Bu araçlardan bazıları, raporları ve diğer bilgileri araçtan e-posta yoluyla göndermenizi sağlayabilir. IQVIA, bu araçları iyileştirmek, yeni araçlar geliştirmek, kalite iyileştirme için ve bu Politikada veya IQVIA՚nın sağladığı diğer bildirimlerde başka şekilde açıklandığı gibi, bize iletilen Kişisel Bilgileri veya tanımlanamayan bilgileri kullanabilir.

 7. Bu Politikada açıklandığı üzere hakkınızda topladığımız bilgiler, Hassas Kişisel Bilgileri içerebilir. Hassas Kişisel Bilgiler, bir kişinin kimliğini açığa çıkaran veya kişinin kimliğini belirlemek üzere işlenen Kişisel Bilgi kategorisidir. Örneğin:
  • Devlet tarafından düzenlenen kimlik numaraları (ABD Sosyal Güvenlik numarası, AB Sosyal Güvenlik numarası, Kanada Sosyal Sigorta numarası, sürücü belgesi numarası ve pasaport numarası dahil);
  • Tüm finansal hesap numaraları (banka hesap numaraları, kredi kartı numaraları ve ilgili bilgiyle finansal bir hesaba erişim izni varsa diğer bilgiler);
  • Kişisel tıbbi kayıtlar, biyomedikal numuneler ve biyometrik bilgileri; bir çalışanın veya tüketicinin sağlığı, engellilik durumu, hastalığı veya ürün çıkarları ile ilgili herhangi bir bilgi dahil;
  • Kişisel geçmiş kontrollerinin raporları;
  • Bir kişiyi benzersiz bir şekilde tanımlamak için işlenen, ırk, etnik köken, ulusal köken, siyasi görüş, dini veya felsefi inançlar, sendika üyeliği, vatandaşlık veya vatandaşlık durumu, genetik veriler, biyometrik verilerin; tıbbi veya sağlık koşulları, cinsel yaşamla ilgili herhangi bir bilgi veya cinsel yönelim veya bir cezai suçun işlenmesiyle ilgili bilgileri ortaya koyan veri öğeleri.
  • Sağlık mesleği mensuplarının işyeri konumları ile ilgili net coğrafi veriler;
  • Geçerli veri koruma yasaları uyarınca hassas veri veya hassas kişisel veri olarak düzenlenen diğer tüm bilgi kategorileri.

 8. Bu Politikada açıklandığı üzere hakkınızda topladığımız bilgiler, Tüketici Sağlığı Verilerinizi içerebilir. “Tüketici Sağlığı Verileri”, bir bireye bağlı veya makul şekilde bir bireye bağlanabilecek ve kişinin geçmiş, mevcut veya gelecek fiziksel veya zihinsel sağlık durumunu açıklayan Kişisel Bilgiler anlamına gelir. Bu tanım, geçerli veri koruma yasaları kapsamında “tüketici sağlığı verileri” olarak düzenlenmiş tüm bilgi kategorilerini içerir.

Bilgilerinizi kullanma şeklimiz

Kişisel Bilgileri, yasal gerekçelere ve bu Politikada ana hatlarıyla belirtilen veya toplama noktasında başka şekilde açıkça belirtilen meşru ticari amaçlara dayalı olarak alır, tutar, kullanır ve işleriz. Kişisel Bilgileri işlemek için meşru ticari amaçlarımız şunları içerir:

 • Talep edilen ürünleri, Hizmetleri ve bilgileri sağlamak için: Kişisel Bilgilerinizi, ürün ve hizmetlerimize çevrimiçi olarak erişmenizi, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almanızı ve güncellemeler almanızı, sitemizde yayınlanan anketlere veya oylamalara katılmanızı, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz diğer ürünlerimiz, programlarımız veya hizmetlerimiz hakkında bilgi edinmenizi ve isteklerinize yanıt vermemizi sağlamak için kullanırız.
   
 • İdari amaçlar için: Kişisel Bilgilerinizi, hizmetlerimize olan ilgiyi ölçmek ve/veya hizmetlerimizi geliştirmek, dahili kalite kontrolünü sağlamak, düzenleyici gerekliliklere uymak, potansiyel olarak yasaklanmış veya yasa dışı olan faaliyetleri önlemek ve IQVIA Hüküm ve Koşullarını uygulamak gibi idari amaçlarımız için de kullanabiliriz. Müşterilerimizin, Hizmetlerimizi değerlendirebilmesi için müşterilerimizin çalışanlarının kişisel bilgilerini de paylaşabiliriz.
   
 • Ürünlerimizi ve Hizmetlerimizi pazarlamak için: Kişisel Bilgileri kullanımımız, size yeni içerik veya Hizmetler de dahil olmak üzere ilginizi çekebilecek teklifler, ürünler ve Hizmetler hakkında materyaller sağlamayı da içerebilir. IQVIA, yürürlükteki yasaların izin verdiği şekilde size bu materyalleri telefon, posta, faks veya e-posta yoluyla sağlayabilir.
   
 • Araştırma ve geliştirme için: IQVIA, mevcut ürünlerimizi ve Hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmamıza veya yeni ürünler ve Hizmetler geliştirmemize yardımcı olmak için Kişisel Bilgileri, tek başına veya diğer kaynaklardan elde edilen bilgilerle birlikte kullanabileceğimiz, tanımlanamayan bilgileri oluşturmak için kullanabilir. IQVIA zaman zaman anketler aracılığıyla (çevrimiçi ve çevrimdışı) araştırma yapabilir. Bu tür anketleri bizim adımıza yürütmeleri için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılardan hizmet alabiliriz. Tüm anket yanıtları isteğe bağlıdır ve toplanan bilgiler, kişilerin ihtiyaçları ve sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesi hakkında daha fazla bilgi edinerek kişilere daha iyi hizmet vermemize yardımcı olmak amacıyla araştırma ve raporlama amacıyla kullanılacaktır. Anket yanıtları, Hizmetlerimizin, çeşitli iletişim türlerinin, reklam kampanyalarının ve/veya promosyon faaliyetlerinin etkinliğini belirlemek için kullanılabilir. Bir ankete katılırsanız, verilen bilgiler diğer çalışma katılımcılarının bilgileriyle birlikte kullanılacaktır. Araştırma ve analiz amacıyla anonim bireysel ve toplu verileri paylaşabiliriz.
   
 • Pazarlama amaçları için: Bize Kişisel Bilgiler sağlayan veya Kişisel Bilgilerini üçüncü taraflardan edindiğimiz kişiler, IQVIA’nın veya iş ortaklarımızın ürün ve hizmetleri veya ilgi çekici olabileceğini düşündüğümüz yaklaşan özel teklifler/etkinlikler hakkında bilgi içeren periyodik e-postalar, bültenler, postalar veya telefon çağrıları alabilir. Bazı durumlarda, sizinle yalnızca izninizle iletişim kurabiliriz ve her zaman, kişiye aşağıdaki talimatları izleyerek bu iletişimleri bedelsiz reddetme seçeneği sunarız.
   
 • Diğer amaçlar: IQVIA, Kişisel Bilgileri, doğrudan pazarlama, bireysel veya pazar araştırması, dolandırıcılığa karşı koruma gibi meşru menfaatimizin olduğu amaçlar için veya Kişisel Bilgileri verdiğiniz sırada size açıklanan ve/veya rıza gösterdiğiniz diğer herhangi bir amaç için kullanabilir.
   
 • Anonim ve/veya toplu bilgi oluşturmak için: IQVIA, Kişisel Bilgileri ve sizinle ilgili diğer bilgileri, kimliksizleştirilmiş demografik bilgiler, kimliksizleştirilmiş konum bilgileri, IQVIA’nın Hizmetlerine eriştiğiniz bilgisayar veya cihaz hakkındaki bilgiler veya oluşturduğumuz diğer analizler gibi anonimleştirilmiş ve toplu bilgiler oluşturmak için kullanabilir. Anonimleştirilmiş ve toplu bilgiler, ziyaretçilerin Hizmetlerin çeşitli bölümlerine veya özelliklerine olan ilgilerinin ve kullanımlarının ölçülmesi de dahil olmak üzere çeşitli işlevler için kullanılır. Anonimleştirilmiş veya toplu bilgiler Kişisel Bilgi değildir ve bu bilgileri araştırma, dahili analiz, analitik ve yasal olarak izin verilen diğer amaçlar dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanabiliriz. Bu bilgileri IQVIA içinde ve üçüncü taraflarla kendi amaçlarımız veya onların amaçları için, herhangi birinin sizi tanımlamasını önlemek adına tasarlanmış, anonimleştirilmiş veya toplu bir biçimde paylaşabiliriz.
   
 • Hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz bilgiler: IQVIA՚nın, burada açıklanan fikirler, icatlar, kavramlar, teknikler veya teknik bilgiler de dahil olmak üzere Hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz her türlü iletişimin içeriğini, geliştirme, üretim ve/veya pazarlama veya Hizmetler dahil olmak üzere herhangi bir amaç için kullanmakta özgür olduğunu kabul edersiniz. IQVIA, bize materyal veya diğer bilgileri gönderdiğinizi (a) bize bunu yapmamız için izin vermediğiniz; (b) bir Hizmetin belirli bir bölümüne gönderdiğiniz materyallerin veya diğer bilgilerin üzerinde adınız yazılı olarak yayınlanacağına veya başka bir şekilde kullanılacağına dair size ilk bildirimi gönderdiğimiz; veya (c) kanunen bunu yapmamız gerektiği durumlar haricinde adınızı açıklamayacak veya başka bir şekilde duyurmayacaktır.
   
 • Ticari amaçlarımız: Kişisel Bilgilerinizi, Hassas Kişisel Bilgilerinizi veya Tüketici Sağlığı Verilerinizi, para veya diğer değerli unsurlar karşılığında iş ortaklarımıza (aşağıda açıklanmıştır) kiralamayı, açıklamayı, ifşa etmeyi, dağıtmayı, kullanımına sunmayı veya satmayı tercih edebiliriz. Kişisel Bilgilerinizi, hedefe yönelik tanıtım amaçları doğrultusunda kullanabiliriz. Ayrıca, web sitemizi ve çevrimiçi hizmetlerimizi kullanımınız, üçüncü tarafların zaman içinde ve farklı internet sitelerinde Tüketici Sağlığı Verilerinizi toplayabilmesini sağlayabilir. Kişisel Bilgilerinizi, yasal veya benzer düzeyde önemli etkiler oluşturan kararların ilerletilmesinde profilleme amaçları doğrultusunda kullanmayız.

Bilgilerinizi paylaşıyor muyuz?

Kişisel Bilgilerinizi bu Politikada açıklandığı şekilde (örn. üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla; yasal yükümlülüklere uymak; haklarımızı ve mülkiyetimizi korumak ve savunmak için) veya izninizle paylaşabiliriz.

 • Tedarikçiler ve Servis Sağlayıcılar: Aldığımız her türlü bilgiyi tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılarla paylaşabiliriz. Kişisel Bilgileri emanet ettiğimiz hizmet sağlayıcılarının (işleyiciler) türleri arasında aşağıdakiler için hizmet sağlayıcılar bulunur: (i) BT ve ilgili hizmetlerin sağlanması; (ii) talep ettiğiniz bilgi ve hizmetlerin sağlanması; (iii) ödeme süreci; iv) müşteri hizmetleri faaliyetleri ve (v) Sitenin sağlanması ile bağlantı. IQVIA, hizmet sağlayıcılarla, sözleşmeli hizmetleri bizim adımıza gerçekleştirmek veya geçerli yasal gerekliliklere uymak için gerekli olmadıkça, Kişisel Bilgileri kullanmalarını veya paylaşmalarını yasaklayan uygun sözleşmeler imzalamıştır.
   
 • İş Ortakları: IQVIA, Kişisel Bilgileri, iş ortaklarımız, bağlı şirketlerimiz ve bağlı şirketlerimizin dahili iş amaçları için, size talep ettiğiniz bir ürün veya hizmeti sağlamak için ya da ticari amaçlarımız doğrultusunda paylaşabilir. Kişisel Bilgileri, birlikte ürün veya hizmet sunabileceğimiz veya ürün veya hizmetlerinin ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz iş ortaklarına da sağlayabiliriz. Bu gibi durumlarda, IQVIA՚nın adı ile birlikte iş ortağımızın adı da görünecektir. IQVIA, bağlı şirketlerimizin ve iş ortaklarımızın, bizim adımıza tuttukları Kişisel Bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumayı ve bu bilgileri, onlara sağladığımız araç ve amaç dışında herhangi bir şekilde veya herhangi bir amaçla kullanmamalarını yazılı olarak kabul etmelerini ister. Ayrıca IQVIA, müşterinin Hizmetlerimizi değerlendirmesini sağlamak amacıyla, gerekli olduğu takdirde ve gerektiği ölçüde, IQVIA hizmetlerinden yararlanan bir müşterinin çalışanlarının adlarını müşterileriyle paylaşabilir.
   
 • Diğer Kullanıcılara Görüntüleme: Bir değerlendirme gönderirseniz, Siteye gönderdiğiniz bu içerik Sitede görüntülenebilir. Böyle bir durumda, Sitenin diğer kullanıcıları adınız gibi sizinle ilgili bazı bilgileri görebilir. Yayınlanan bilgileri görüntüleyecek ve kullanacak diğer kullanıcıların gizlilik uygulamalarından biz sorumlu değiliz.
   
 • Pazarlama, İlgi Alanına Dayalı Reklamcılık ve Üçüncü Taraf Pazarlamacılığı: Hizmetlerimiz aracılığıyla, IQVIA, faaliyetlerinizle ilgili bilgileri (örneğin IP adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfalar, günün saati) toplamak için üçüncü taraf reklam ortaklarının izleme araçları (örneğin çerezler) ayarlamasına izin verebilir. Ayrıca bu tür kimliksizleştirilmiş bilgileri ve topladığımız Kişisel Bilgileri (demografik bilgiler ve satın alma geçmişi gibi) üçüncü taraf reklam ortaklarıyla paylaşabiliriz. Bu reklam ortakları, ağlarında IQVIA ile ilgili olmayan internet sitelerini ziyaret ettiğinizde size hedefli reklamlar sunmak amacıyla bu bilgileri (ve diğer internet sitelerinden toplanan benzer bilgileri) kullanabilir. Bu uygulamaya genellikle “ilgi alanına dayalı reklamcılık” veya “çevrimiçi davranışsal reklamcılık” denir. Yürürlükteki yasalara tabi olarak, yararlı, ilgili, değerli veya başka şekilde ilginizi çekebilecek bilgilerin iletilmesini kolaylaştırmak için Site tarafından toplanan diğer verilere erişime izin verebiliriz. Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraf reklam ortaklarıyla paylaşmamamızı tercih ederseniz, aşağıdaki talimatları izleyerek bu tür paylaşımlardan bedelsiz olarak vazgeçebilirsiniz.
   
 • Analitik Sağlayıcılar: Aşağıda ele alındığı şekilde, kişisel bilgilerinizi analiz sağlayıcılara açıklayabiliriz.
   
 • Bizi veya Başkalarını Korumaya Yönelik Açıklamalar (örn. Kanun ve Benzeri Bildirimlerin Gerektirdiği Hallerde): Kişisel Bilgilerinize, diğer hesap bilgilerinize ve içeriğinize aşağıdakiler için gerekli veya uygun olduğuna inanırsak erişebilir, bunları koruyabilir ve paylaşabiliriz: (i) kanun yaptırımına veya ulusal güvenlik taleplerine ve mahkeme emri veya mahkeme celbi gibi yasal süreçlere uymak; (ii) isteklerinize yanıt vermek; (iii) sizin, bizim veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak; (iv) IQVIA politikalarını veya sözleşmelerini uygulamak; (v) bize borçlu olunan tutarları tahsil etmek; (vi) fiziksel zararı veya mali kaybı önlemek için veya şüpheli veya fiili yasa dışı faaliyetin soruşturulması veya kovuşturulmasıyla bağlantılı olarak ifşanın gerekli veya uygun olduğuna inandığımızda; veya (vii) iyi niyetle, açıklamanın başka bir şekilde gerekli veya tavsiye edilebilir olduğuna inanırsak. Ek olarak, zaman zaman sunucu günlükleri güvenlik amacıyla –örneğin Hizmetler üzerinde yetkisiz etkinliği tespit etmek için– gözden geçirilebilir. Bu gibi durumlarda yetkisiz faaliyetlerin araştırılmasıyla bağlantılı olarak kullanıcıları tanımlayabilmeleri için IP adreslerini içeren sunucu günlük verileri, kanun uygulayıcı kurumlar ile paylaşılabilir.
   
 • Birleşme, Satış veya Diğer Varlık Transferleri: Bir birleşme, satın alma, finansman durum tespiti, yeniden yapılanma, iflas, tasfiye halinde olma, şirket varlıklarının satışı veya hizmetin başka bir sağlayıcıya geçişine dahil olursak, o zaman bilgileriniz böyle bir işlemin parçası olarak kanun ve/veya sözleşmenin izin verdiği şekilde satılabilir veya aktarılabilir. Böyle bir olayın meydana gelmesi durumunda IQVIA, devralanı Kişisel Bilgileri kullanmaya söz konusu Kişisel Bilgilerin toplandığı tarihte yürürlükte olan Politika ile tutarlı bir şekilde yönlendirmeye çalışacaktır ve bu aktarımlar için geçerli olan tüm yasal veya düzenleyici ek gerekliliklere uyacaktır.

Kişisel Bilgilerinizi, aşağıdakiler için makul ölçüde gerekli olduğu durumlarda da paylaşabiliriz: (i) teknik sorunları ve arızaları düzeltmek; (ii) sitemizin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak; (iii) haklarımızı, çıkarlarımızı ve mülkiyetimizi ve başkalarının haklarını, çıkarlarını ve mülkiyetini korumak; (iv) yasalara uymak veya yargı sürecine yanıt vermek; veya (v) kanun uygulayıcı kurumlara veya uygun olduğu şekilde veya yasaların gerektirdiği veya izin verdiği başka bir şekilde bir konunun soruşturulması için bilgi sağlamak.

Veri güvenliğine bağlılığımız

Yetkisiz erişimi önlemek, veri doğruluğunu korumak ve bilgilerin doğru kullanımını sağlamak için, çevrimiçi topladığımız bilgileri korumak ve güvence altına almak için uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürleri uygulamaya koyduk. Ne yazık ki İnternet'in %100 güvenli olduğu garanti edilemez ve bize sağladığınız hiçbir bilginin güvenliğini taahhüt veya garanti edemeyiz. Kasıtsız ifşa için sorumluluk kabul etmiyoruz.

Siteyi kullanarak veya bize Kişisel Bilgi vererek, Siteyi kullanımınızla ilgili güvenlik, gizlilik ve idari konular hakkında sizinle elektronik olarak iletişim kurabileceğimizi kabul edersiniz. Bir güvenlik sisteminin ihlalini öğrenirsek, Sitede bir bildirim yayınlayarak veya size bir e-posta göndererek sizi elektronik olarak bilgilendirmeye çalışabiliriz. Bu bildirimi yazılı olarak almak için yasal bir hakkınız olabilir.

Çerezler, günlük dosyaları ve diğer teknolojiler

Sitemizin normal işleyişi sırasında IP adresleri alırız. IP adresi, İnternet servis sağlayıcınız tarafından İnternet'e erişebilmeniz için size atanan bir numaradır.

Hizmetlerimizde içerik, reklam veya diğer işlevler sağlayan üçüncü tarafların yanı sıra, Hizmetler aracılığıyla otomatik olarak bilgi toplamak için çerezler, piksel etiketleri, yerel depolama ve diğer teknolojileri (“Teknolojiler”) kullanabiliriz. Bilgisayarınıza, tabletinize, cep telefonunuza veya diğer cihazlarınıza (topluca "cihaz" olarak anılır) yerleştirilen ve sitelerimizi her ziyaret ettiğinizde veya sitelerimiz, hizmetlerimiz, uygulamalarımız, mesajlaşma ve araçlarımızla etkileşim kurduğunuzda belirli bilgi parçalarını kaydetmemize ve sizi farklı cihazlarda tanımaya olanak sağlayan esasen küçük veri dosyaları olan Teknolojiler kullanıyoruz.

 • Çerezler: Çerez bir internet sitesinin tarayıcınıza gönderebileceği ve daha sonra onu bilgisayar sisteminizde saklayabilecek bir veri veya dosya parçasıdır. Çoğu tarayıcı çerezleri engellemenize ve silmenize izin verir. Ancak bunu yaparsanız Site düzgün çalışmayabilir veya kişiselleştirilmiş içerik alamayabilirsiniz. IQVIA, sitemizde çerezleri şu amaçlarla kullanabilir:
   
  • içeriğimize erişim sağlamak: örneğin oturumunuzu açık tutarak, ilgi alanlarınızla ilgili bilgilere, ürünlere ve hizmetlere erişerek deneyiminizi kişiselleştirmenize izin vermek,
    
  • sizinle daha alakalı reklamlar göstermek: örneğin izninizle, sizi ilgilendiren içeriği hatırlamak için takip etme teknolojilerini kullanırız. Çerezler ayrıca bir reklamı görme sayınızı sınırlamaya, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmeye ve bize ve başkalarına reklamların düzgün şekilde gösterilip gösterilmediğini takip etmemize yardımcı olur. Ayrıca diğer kuruluşların da bu reklam amaçları için takip etme teknolojilerini kullanmasına izin veriyoruz.
    
  • tarama deneyiminizi analiz etmek ve iyileştirmek: örneğin hangi içeriğin ilginizi çektiğini öğrenebilmemiz için sitemizdeki oturumunuzu takip etmek. Ayrıca ilgi alanları gibi kullanıcılar hakkında genel bilgileri anlamak için de çerezleri kullanacağız. Ayrıca içerikteki hataları ve aksaklıkları kontrol ediyoruz.
    
  • tekrarı önlüyoruz: örneğin oy verirken veya anketlere katılırken.
    
 • Piksel etiketleri/Web işaretçileri: Piksel etiketi (web işaretçisi olarak da bilinir), Siteye yerleştirilmiş ve kullanıcıların o internet sayfasındaki etkileşimi hakkında bilgi toplayan bir kod parçasıdır. Bir pikselin kullanılması örneğin bir kullanıcının belirli bir web sayfasını ziyaret ettiğini veya belirli bir reklama tıkladığını kaydetmemize olanak tanır.
   
 • Sosyal Medya Özellikleri: İnternet sitemiz, Facebook “Beğen” düğmesi ve LinkedIn (bu düğmeyi paylaş gibi widget՚ları veya diğer etkileşimli mini programları içerebilir) gibi sosyal medya entegrasyonlarını içerir. Bu özellikler IP adresinizi, sitemizde hangi sayfayı ziyaret ettiğinizi toplayabilir ve özelliğin düzgün çalışmasını sağlamak için bir çerez ayarlayabilir. Bu sosyal medya özellikleri, ya bir üçüncü taraf tarafından sunulur ya da doğrudan Sitemizde sunulur. Bu özelliklerle olan etkileşimleriniz onu sağlayan şirketin gizlilik politikasına tabidir.

Analitik ve Hedefe Yönelik Tanıtım

Ayrıca Hizmetlerimizden bazılarında ziyaretçi davranışı ve ziyaretçi demografisi hakkında bilgi toplamak ve internet sitesi içeriği geliştirmek için Google Analytics ve Google Analytics Demografi ve İlgi Raporlarını da kullanabiliriz. Bu analiz verileri herhangi bir Kişisel Bilgiye bağlı değildir. Google Analytics hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu adresi ziyaret edin. www.google.com/policies/privacy/partners/. Google՚ın, Hizmetleri kullanımınız tarafından oluşturulan verileri toplamasını ve işlmesini aşağıdaki adrese giderek devre dışı bırakabilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bu tür Teknolojileri kullanımlarımız aşağıdaki genel kategorilere ayrılır:

 • İşlevsel Olarak Gerekli. Sitelerimizin, hizmetlerimizin, uygulamalarımızın ve araçlarımızın çalışması için gerekli olan çerezleri, web işaretçilerini veya diğer benzer teknolojileri kullanabiliriz. Bu, sitelerimize, hizmetlerimize, uygulamalarımıza ve araçlarımıza erişmenizi sağlayan teknolojileri içerir; düzensiz site davranışını belirlemek, dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek ve güvenliği artırmak için gerekli olan veya alışveriş sepetleri, kayıtlı arama gibi işlevler veya benzeri işlevlerimizden yararlanmanıza izin verir;
   
 • Performansla İlgili. Ziyaretçilerimizin internet sitelerimizi nasıl kullandığını anlamamıza yardımcı olacak analitik uygulamalarımızın bir parçası da dahil olmak üzere internet sitelerimizin, uygulamalarımızın, hizmetlerimizin ve araçlarımızın performansını değerlendirmek için çerezler, web işaretçileri veya diğer benzer teknolojileri, mesajlarımızla etkileşimde bulunup bulunmadığınızı belirlemek, bir öğeyi veya bağlantıyı görüntüleyip görüntülemediğinizi belirlemek veya internet sitesi içeriğimizi, uygulamalarımızı, hizmetlerimizi veya araçlarımızı geliştirmek için kullanabiliriz;
   
 • İşlevsellikle İlgili.Sitelerimize, hizmetlerimize, uygulamalarımıza veya araçlarımıza erişirken veya bunları kullanırken size gelişmiş işlevsellik sunmamıza izin veren çerezler, web işaretçileri veya diğer benzer teknolojileri kullanabiliriz. Bu, sitelerimizde oturum açtığınızda sizi tanımlamayı veya sitelerimizde içeriğin sunumunu iyileştirebilmemiz için belirlediğiniz tercihlerinizi, ilgi alanlarınızı veya geçmişte görüntülediğiniz öğeleri takip etmeyi içerebilir;
   
 • Reklam veya Hedefleme ile İlgili.Sitelerimizde veya üçüncü taraf sitelerde ilgi alanlarınızla alakalı reklamlar da dahil olmak üzere içerik sunmak için birinci taraf veya üçüncü taraf çerezleri ve web işaretçileri kullanabiliriz. Bu, bir reklama tıklayıp tıklamadığınız gibi, size teslim edilen reklamların ve içeriğin size faydasını anlamak amacıyla teknolojilerin kullanılmasını içerir.

Sitelerimizde, hizmetlerimizde, uygulamalarımızda veya araçlarımızda kullandığımız Teknolojilerden vazgeçmek isterseniz bunu, tarayıcınızın veya cihazınızın izin verdiği ölçüde engelleme, silme veya devre dışı bırakma ile yapabilirsiniz. Ayrıca, burada vazgeçtiğinizi belirterek Network Advertising Initiative kapsamındaki şirketlerin veya yine burada vazgeçtiğinizi belirterek Digital Advertising Alliance’a katılan şirketlerin hedefe yönelik reklam listelerinden kendinizi çıkarabilirsiniz.

Gizlilik Seçimleriniz

Yargı yetkisi alanınıza bağlı olarak, Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili belirli yasal haklarınız da olabilir. Bu haklar, şunları içerebilir:

 1. Kişisel bilgilerinize erişme hakkı (veri taşınabilirliği talepleri dahil);
 2. Sizinle ilgili kayıt altında tuttuğumuz kişisel bilgileri düzeltme veya değiştirme hakkı;
 3. Kişisel bilgilerinizin silinmesi hakkı;
 4. “Hassas” kişisel bilgilerinizin kullanımını sınırlandırma hakkı;
 5. Kişisel bilgilerinizin satılmasından veya “paylaşılmasından” vazgeçme hakkı;
 6. Kişisel bilgilerinizin hedefe yönelik tanıtım amaçları için kullanılmasından vazgeçme hakkı;
 7. Kişisel bilgilerinizin işlenmesini sınırlandırma veya işlenmesine itiraz etme hakkı (örneğin doğrudan pazarlama amaçları için);
 8. Kişisel bilgilerinizin belirli otomatik karar alımı (profilleme dahil) için kullanılmasını sınırlandırma hakkı ve
 9. Rızanızı geri çekme hakkı (mümkün olduğu düzeyde).

Bu haklardan birini kullanabilmek için lütfen bu formu doldurun veya privacyofficer@iqvia.com adresine adınızı, fiziksel adresinizi, e-posta adresinizi, IQVIA ile etkileşimlerinizde kullandığınız e-posta adresinizi (farklıysa), telefon numaranızı ve IQVIA ile etkileşimlerinizle ilgili bilgileri (hasta veya sağlık mesleği mensubu olmanız gibi) içeren bir-posta göndererek bize ulaşın. Adınıza talepte bulunması için yetkili bir aracı da atayabilirsiniz. Aracı atamak için lütfen hem siz hem de aracı tarafından imzalanmış, aracının adınıza hareket etmesine izin veren yazılı bir belge gönderin. Vekaletname de kullanabilirsiniz. Hakkında talep aldığımız kişinin siz olduğu makul şekilde doğrulayabilmemiz için yine de sizin yeterli bilgi sağlamanıza ihtiyacımız olacağını lütfen unutmayın. Bize sunduğunuz tüm taleplere geçerli yasa uyarınca gerekli süreler içinde yanıt vereceğiz ve geçerli yasa uyarınca ilgili talebe yanıt olarak aldığımız her türlü karara itiraz etmenize olanak tanıyacağız. İtirazlar privacyofficer@iqvia.com adresine gönderilebilir.

IQVIA, kişilere Kişisel Bilgilerine erişim sağlamak için iyi niyetle çaba gösterse de, IQVIA՚nın aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere erişim sağlayamadığı durumlar olabilir: bilgilerin yasal ayrıcalık içerdiği, başkalarının gizliliğinin veya diğer yasal haklarının tehlikeye atılacağı durumlar; erişim sağlamanın külfetinin veya masrafının söz konusu durumda kişinin mahremiyetine yönelik risklerle orantısız olacağı durumlar veya bunun ticari mülkiyet ile ilgili olduğu durumlar. IQVIA belirli bir durumda erişimin kısıtlanması gerektiğine karar verirse, bu kararın neden alındığına dair bir açıklama ve diğer sorular için bir irtibat noktası sağlayacağız.

Yargı yetkisi alanınıza bağlı olarak, denetimden sorumlu makama şikayette bulunma veya veri koruma haklarınızdan herhangi biri ile ilgili olarak aldığımız karara karşı çıkma hakkınız da olabilir.

Do Not Track Uygulaması

Do Not Track (“DNT”), kullanıcıların belirli internet tarayıcılarında belirleyebileceği bir gizlilik tercihidir. DNT, kullanıcıların, zaman içinde ve internet siteleri ya da çevrimiçi hizmetler aracılığıyla toplanan, internet sayfası ziyaretleri ile ilgili belirli bilgilerin toplanmasını istemedikleri hakkında internet sitelerini ve hizmetleri bilgilendirme yöntemidir. DNT sinyallerine veya internet tarayıcıları üzerinden iletilen benzer mekanizmalara yanıt vermediğimizi veya bunları tanımadığımızı unutmayın.

Çocukların gizliliğine olan bağlılığımız

Yaşı çok küçük olan bireylerin mahremiyetini korumak özellikle önemlidir. Bu nedenle, sitemizde 13 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz kişilerden bilgi toplamayı veya saklamayı düşünmüyoruz ve sitemizin hiçbir bölümü 13 yaşından küçüklerin ilgisini çekecek şekilde yapılandırılmamıştır. Çocuğunuzun bize, sizin izniniz olmadan Kişisel Bilgi sağladığını öğrenirseniz bizi şu adresten uyarabilirsiniz: PrivacyOfficer@IQVIA.com. 13 yaşın altındaki çocuklardan (ve belirli yargı yetkisi alanlarında 16 yaşın altındakilerden) herhangi bir Kişisel Bilgi topladığımızı öğrenirsek derhal bu bilgileri silmek ve çocuğun hesabını sonlandırmak için gerekli adımları atacağız.

Veri saklama

Bize sağladığınız bilgiler yedekleme işlemlerine göre tarafımızca periyodik olarak arşivlenebilir veya saklanabilir ve yalnızca toplama, ürün ve hizmetlerimizi sağlama, anlaşmazlıkları çözme, yasal savunma oluşturma, denetimler yapma, meşru iş amaçlarını sürdürme, sözleşmelerimizi uygulama ve geçerli yasalara uyma amaçlarının gerektirdiği sürece saklanacaktır.

Diğer üçüncü taraf internet siteleri

İnternet sitemiz diğer üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantılarını içerebilir. IQVIA՚nın internet siteleri olmayan üçüncü taraf internet sitelerinin gizlilik politikalarını veya uygulamalarını kontrol edemediğimiz veya bunlardan sorumlu olmadığımız için diğer internet sitelerinin gizlilik politikalarını ve uygulamalarını dikkatlice gözden geçirmelisiniz.

Diğer IQVIA internet sitelerinin bağlantıları bu sitedekilerden farklı olabileceğinden, lütfen bu sitelerdeki gizlilik şartlarını da gözden geçirin.

Kaliforniya kullanıcıları

Kaliforniya yasaları, Kaliforniya՚da ikamet eden kullanıcıların, bir önceki takvim yılında doğrudan pazarlama amaçları için Kişisel Bilgilerini (varsa) ifşa ettiğimiz Üçüncü Tarafların bir listesini ve ayrıca bu taraflara açıklanan Kişisel Bilgilerin türünü yılda bir kez ücretsiz olarak talep etmelerine ve almalarına izin verir. IQVIA, Kişisel Bilgileri kendi pazarlama amaçları için Üçüncü Taraflarla paylaşmaz.

Kaliforniya՚da bir kullanıcısıysanız, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası kapsamında size sunulan belirli haklara da sahip olabilirsiniz. Lütfen gözden geçirin: Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası Ek ayrıntılar için bildiri.

Uluslararası kullanıcılar ve transferler

Bu Siteyi kullanarak, IQVIA verileri Amerika Birleşik Devletleri՚ne aktaracaktır. Siteyi ziyaret etmeyi, Hizmetleri kullanmayı veya bize bilgi vermeyi seçerek gizlilik veya bu Gizlilik Politikasında yer alan şartlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlığın Delaware Eyaleti yasalarına tabi olacağını ve IQVIA veya bu Site ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığın karara bağlanmasının Koşullara uygun olacağını kabul etmektesiniz.

Avrupa Birliği՚nden veya veri toplama ve kullanımını düzenleyen yasalara sahip diğer bölgelerden ziyaret ediyorsanız, bilgilerinizin Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılmasını ve küresel olarak işlenmesini kabul ettiğinizi lütfen unutmayın. Kişisel Bilgilerinizi vererek bu Politikaya uygun olacak şekilde herhangi bir aktarım ve işlemeye izin vermiş olursunuz.

Bilgilerin AEA dışına, AB Komisyonu tarafından verilen bir yeterlilik kararına tabi olmayan bir ülkeye aktarıldığı durumlarda veriler AB Komisyonu onaylı standart sözleşme maddeleri veya başka bir uygun veri transferi mekanizması ile yeterince korunur. Uygun durumlarda, AB ve Birleşik Krallık’tan ABD’ye veri transferleri için AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi (DPF) ve Birleşik Krallık DPF Eki belgelerini temel alırız. İsviçre-ABD DPF belgesi uyarınca İsviçre’den ABD’ye veri transferleri için yeterlilik kararı beklenmektedir. Buna göre, mevcut durumda, bu veri transferleri için alternatif veri transferi mekanizmasını temel alırız.

DPF uyumluluğumuzla ilgili daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz.

Değişikliklerin bildirilmesi

Gizlilik beyanımızı düzenli olarak gözden geçiriyoruz ve bu İnternet sayfasında her türlü güncellemeye yer vereceğiz. Bu tür değişiklikler yapıldıktan sonra bu Siteyi ziyaret etmeye ve size sunulan hizmetleri kullanmaya devam ederseniz değişikliklere izin vermiş olursunuz. Bu Politikada herhangi bir önemli değişiklik olması durumunda IQVIA sizi geçerli yasaların gerektirdiği şekilde bilgilendirecektir. Gizlilik Politikasında yapılan herhangi bir düzenlemeyi bu internet sayfasında yayınlayacağız ve revize edilmiş sürüm yayınlandığı anda (veya uygun olduğu şekilde bildiri üzerine) yürürlüğe girecektir. Bilgilerinizin nasıl kullanıldığı konusunda endişeleriniz varsa bu sayfayı yer imlerine ekleyin ve bu Gizlilik Politikası’nı periyodik olarak okuyun.

Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Bize sağladığınız herhangi bir bilgiye erişmek, düzeltmek, güncellemek, kaldırılmasını talep etmek veya bunlarla ilgili haklarınızı kullanmak isterseniz veya bu beyanla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya gizlilik uygulamalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen bize buradan ulaşın: PrivacyOfficer@IQVIA.com.

Yatırımcı ilişkileri soruları için lütfen ir@iqvia.com ile iletişime geçin.

Posta yoluyla sorularınız için lütfen bize şu adresten yazın:

83 Wooster Heights Road, Danbury, CT 06810

veya

4820 Emperor Boulevard, Durham, North Carolina 27703