Integritetspolicy

PharmaReview, an IQIVIA business

Ikraftträdandedatum för aktuell policy: 22 juli 2021

Hos IQVIA vinnlägger vi oss i hög grad om att skydda din integritet. Du kan navigera på större delen av vår webbplats utan att ge oss några personuppgifter om dig själv. Ibland behöver vi dock ytterligare information om dig för att kunna tillhandahålla den information eller de tjänster du efterfrågar.

Din integritet är viktig för oss. För att skydda din integritet lämnar vi detta meddelande som förklarar vår praxis för information online och de val du kan göra för hur din information samlas in och används.

Omfattning

Denna policy gäller personuppgifter som behandlas av IQVIA på IQVIA:s webbplatser (var och en kallad en ”webbplats”), mobilappar och andra onlineerbjudanden (tillsammans med eventuella och alla framtida onlineerbjudanden) som drivs av eller på uppdrag av IQVIA (”tjänsterna”). ”Personuppgifter” är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Denna policy är avsedd att uppfylla kraven globalt, däribland de i Nordamerika, Europa, asiatiska Stillahavsregionen (APAC), och andra jurisdiktioner.

Ämnen

 

Vilken information samlar vi in om dig?

 1. Vi kan samla in följande typer av personuppgifter från dig genom denna webbplats: namn, titel, kontaktuppgifter inklusive e-postadress och telefonnummer. Vi kan även samla in ytterligare information när du registrerar dig för att få tillgång till de tjänster som är tillgängliga via vårt nätverk av webbplatser.
   
 2. På vissa sidor kan du välja att ge oss information om dig själv, till exempel om du är intresserad av (a) en möjlighet till anställning hos IQVIA, eller (b) att IQVIA ska delta på ditt evenemang. Den information som du begär ut kommer att baseras på ditt intresseområde.
   
 3. Ibland kan IQVIA begära att du frivilligt deltar i en undersökning eller enkät, såsom att lämna feedback om innehållet på vår webbplats eller om våra tjänster. Dina svar kommer att vara anonyma såvida du inte väljer att bli kontaktad via e-post för att lämna mer information om undersökningen.
   
 4. För att förbättra utformning och innehåll på webbplatsen, för att göra det möjligt för oss att bättre anpassa din användarupplevelse och för andra syften som anges i denna policy, kan vi samla in viss teknisk information om våra besökare när du besöker våra webbsidor, t.ex. ip-adress eller typ av webbläsare, operativsystem, domännamn för din internetleverantör, sidor som du besökt innan och efter du utnyttjar tjänsterna, datum och tidpunkt för ditt besök, hur länge du besöker varje sida, information om de länkar du klickar på och de sidor du besöker inom ramen för tjänsterna, samt andra åtgärder som vidtas genom användning av tjänsterna, t.ex. inställningar.
   
 5. Vi kan få information om dig från andra källor, inklusive genom tredjepartstjänster och -organisationer för att komplettera information som du tillhandahåller. Denna kompletterande information gör att vi kan verifiera information som du har lämnat till oss och förbättra vår förmåga att förse dig med information om vår verksamhet, våra produkter och tjänster. Om du till exempel använder tredjepartstjänster såsom Facebook eller Twitter för att logga in till tjänsterna eller för att dela information om dina erfarenheter av IQVIA, kan vi samla in information från dessa tjänster.
   
 6. Vid olika tillfällen kan vi tillhandahålla tjänster som är särskilt utformade för att vara kompatibla och som används på mobila enheter. IQVIA kommer att samla in viss information (bland annat personuppgifter) som din mobila enhet skickar när du använder sådana tjänster, såsom en enhetsidentifierare, användarinställningar och operativsystemet på din enhet. Mobila versioner av IQVIA:s tjänster kan kräva att användare loggar in med ett konto. I sådana fall kan information om användning av mobilversioner av tjänsterna knytas till användarkonton. Dessutom kan vi göra det möjligt för dig att ladda ner en app, en widget eller ett annat verktyg som kan användas på mobila enheter eller andra datorenheter. Vissa av dessa verktyg kan lagra information på mobila eller andra enheter. Dessa verktyg kan överföra personuppgifter till IQVIA för att du ska kunna komma åt användarkonton och för att vi ska kunna spåra användningen av dessa verktyg. Vissa av dessa verktyg kan göra det möjligt för dig att mejla rapporter och annan information från verktyget. IQVIA kan använda personuppgifter eller icke-identifierbar information som överförs till oss för att förbättra dessa verktyg, för att utveckla nya verktyg, för kvalitetsförbättringar och enligt vad som på annat sätt beskrivs i denna policy eller i andra meddelanden som IQVIA tillhandahåller.

Hur vi använder din information

Vi förvärvar, innehar, använder och behandlar personuppgifter baserat på de rättsliga grunder och för de legitima affärsändamål som beskrivs i denna policy eller som på annat sätt tydligt identifieras vid tidpunkten för insamling. Våra legitima affärsändamål för behandling av personuppgifter omfattar:

 • För att tillhandahålla produkter, tjänster och information som begärs: Vi använder personuppgifter för att du ska kunna få tillgång till våra produkter och tjänster online, få information om våra produkter och tjänster och få uppdateringar, delta i undersökningar eller enkäter som publiceras på webbplatsen, ge dig möjlighet att ta reda på mer om våra andra produkter, program eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig och för att vi ska kunna svara på dina förfrågningar.
   
 • För administrativa ändamål: Vi kan även använda dina personuppgifter för administrativa ändamål, som att mäta intresse för och/eller utveckla våra tjänster, säkerställa intern kvalitetskontroll, följa myndighetskrav, förebygga eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter och upprätthålla IQVIA:s användarvillkor. Vi kan även dela personuppgifter om kunders anställda för att kunderna ska kunna utvärdera våra tjänster.
   
 • För att marknadsföra våra produkter och tjänster: Vår användning av personuppgifter kan även omfatta syften som att förse dig med material om erbjudanden, produkter och tjänster som kan vara av intresse, däribland nytt innehåll eller nya tjänster. IQVIA kan förse dig med sådant material via telefon, brev, fax eller e-post, enligt vad som tillåts i tillämplig lag.
   
 • För forskning och utveckling: IQVIA kan använda personuppgifter för att skapa icke-identifierbar information som vi kan använda enskilt eller tillsammans med information som erhållits från andra källor, för att vi på bästa sätt ska kunna leverera våra befintliga produkter och tjänster eller utveckla nya produkter och tjänster. Vid olika tillfällen kan IQVIA utföra forskning (online och offline) via undersökningar. Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att genomföra sådana undersökningar för vår räkning. Alla undersökningssvar är frivilliga och den insamlade informationen kommer att användas för forskning och redovisning för att hjälpa oss att bättre betjäna personer genom att lära oss mer om deras behov och kvaliteten på de produkter och tjänster som vi tillhandahåller. Undersökningssvaren kan användas för att fastställa effektiviteten hos våra tjänster, olika typer av kommunikation, reklamkampanjer och/eller marknadsföringsaktiviteter. Om du deltar i en undersökning kommer den information som ges att användas tillsammans med information från andra deltagare. Vi kan dela anonyma individuella och aggregerade data för forsknings- och analysändamål.
   
 • För marknadsföringssyften: Personer som förser oss med personuppgifter, eller vars personuppgifter vi erhåller från tredje part, kan få återkommande e-postmeddelanden, nyhetsbrev, utskick eller telefonsamtal från oss med information om IQVIA:s eller våra affärspartners produkter och tjänster eller om kommande specialerbjudanden/arrangemang som vi tror kan vara av intresse. I vissa fall kan vi endast kontakta dig med ditt medgivande och vi erbjuder alltid möjlighet att avstå från dessa meddelanden utan kostnad för personen, genom att följa instruktionerna nedan.
   
 • Andra ändamål: IQVIA kan använda personuppgifter för andra ändamål som vi har ett legitimt intresse för, såsom direktmarknadsföring, individuella undersökningar eller marknadsundersökningar, skydd mot bedrägerier eller något annat ändamål som lämnas ut till dig när du tillhandahåller dina personuppgifter och/eller lämnar ditt samtycke.
   
 • För att skapa anonym och/eller aggregerad information: IQVIA kan använda personuppgifter och annan information om dig för att skapa anonymiserad och aggregerad information, såsom avidentifierad demografisk information, avidentifierad platsinformation, information om den dator eller enhet som du når IQVIA:s tjänster från, eller andra analyser som vi skapar. Anonymiserad och aggregerad information används för en mängd olika funktioner, däribland mätning av besökarnas intresse och användning av olika delar eller funktioner hos tjänsterna. Anonymiserad eller aggregerad information är inte personuppgifter och vi kan använda sådan information på ett antal olika sätt, däribland för forskning, internanalys, statistik och andra juridiskt tillåtna ändamål. Vi kan dela denna information inom IQVIA och med tredje parter för våra eller deras ändamål i en anonymiserad eller aggregerad form som är utformad för att förhindra att någon identifierar dig.
   
 • Information du lämnar via tjänsterna: Du samtycker till att IQVIA fritt kan använda innehållet i all kommunikation som du lämnat via tjänsterna, däribland alla idéer, uppfinningar, koncept, tekniker eller sakkunskap som beskrivs däri, för alla ändamål inklusive utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av varor och tjänster. IQVIA kommer inte att lämna ut ditt namn eller på annat sätt offentliggöra det faktum att du har lämnat material eller annan information till oss såvida inte: (a) du ger oss tillstånd att göra det, (b) vi först skickar ett meddelande till dig att materialet eller annan information som du lämnar för en viss del av tjänsten kommer att publiceras eller användas på annat sätt med ditt namn på, eller (c) vi är skyldiga att göra det enligt lag.
   

Delar vi din information?

Vi kan dela dina personuppgifter enligt vad som anges i denna policy (t.ex. med våra tredjepartstjänsteleverantörer, för att uppfylla rättsliga skyldigheter, för att skydda och försvara våra rättigheter och vår egendom) eller med ditt samtycke.

 • Återförsäljare och tjänsteleverantörer: Vi kan dela all information vi får med återförsäljare och tjänsteleverantörer. De typer av tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden) som vi anförtror personuppgifter till omfattar tjänsteleverantörer som: (i) tillhandahåller IT-tjänster och relaterade tjänster, (ii) tillhandahåller information och tjänster du har begärt, (iii) hanterar betalningar, (iv) har kundserviceaktiviteter, och (v) i samband med tillhandahållandet av webbplatsen. IQVIA har ingått lämpliga avtal med tjänsteleverantörerna som förbjuder dem att använda eller dela personuppgifter utom när det är nödvändigt för att utföra de avtalade tjänsterna för vår räkning eller för att följa tillämpliga lagkrav.
   
 • Affärspartner: IQVIA kan dela personuppgifter med affärspartner, dotterbolag och för våra dotterbolags interna affärsändamål eller för att förse dig med en produkt eller tjänst som du har begärt. Vi kan även tillhandahålla personuppgifter till affärspartner med vilka vi gemensamt kan erbjuda produkter eller tjänster eller vars produkter eller tjänster vi tror kan vara av intresse för dig. I sådana fall kommer vår affärspartners namn att visas, tillsammans med IQVIA:s. IQVIA kräver att våra dotterbolag och affärspartner skriftligt samtycker till att upprätthålla sekretess och säkerhet för personuppgifter de upprätthåller åt oss och att inte använda dem på något sätt eller i något annat syfte än de sätt och ändamål enligt vilka vi tillhandahåll uppgifterna till dem. Dessutom kan IQVIA dela med sig av namnen på en kunds anställda som använder IQVIA:s tjänster till sina kunder om och i den utsträckning det är nödvändigt för kunden att utvärdera våra tjänster.
   
 • Visning för andra användare: Det innehåll du publicerar på webbplatsen kan visas på webbplatsen om du lämnar en recension. I så fall kan andra användare av webbplatsen se viss information om dig, t.ex. ditt namn. Vi ansvarar inte för andra användares integritetspraxis som kommer att se och använda den publicerade informationen.
   
 • Marknadsföring, intressebaserad reklam och marknadsföring av tredje part: Genom våra tjänster kan IQVIA tillåta tredjeparts annonseringspartner att lägga in spårningsverktyg (t.ex. kakor) för att samla in information om dina aktiviteter (t.ex. din ip-adress, besökta sidor, tidpunkt på dagen). Vi kan även dela sådan avidentifierad information samt utvalda personuppgifter (som demografisk information och tidigare inköpshistorik) som vi har samlat in med tredje parts annonseringspartner. Dessa annonseringspartner kan använda denna information (och liknande information som samlas in på andra webbplatser) i syfte att leverera riktade annonser till dig när du besöker andra webbplatser (än IQVIA:s) i deras nätverk. Denna praxis kallas ofta för ”intressebaserad reklam” eller ”beteendebaserad reklam på internet”. Enligt tillämplig lag kan vi ge åtkomst till andra data som samlats in på webbplatsen för att underlätta överföring av information som kan vara användbar, relevant, värdefull eller på annat sätt av intresse för dig. Om du föredrar att vi inte delar dina personuppgifter med tredje parts annonseringspartner, kan du välja bort sådan delning utan kostnad genom att följa instruktionerna nedan.
   
 • Utlämnanden för att skydda oss eller andra (t.ex. som krävs enligt lag och liknande utlämnanden): Vi kan få tillgång till, bevara och lämna ut dina personuppgifter, annan kontoinformation och innehåll om vi anser att det krävs eller är lämpligt för att: (i) följa brottsbekämpande eller nationella säkerhetskrav och rättsliga processer, som ett domstolsbeslut eller en stämning, (ii) svara på dina förfrågningar, (iii) skydda dina, våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet, (iv) genomdriva IQVIA:s policyer eller avtal, (v) samla in belopp som andra är skyldiga oss, (vi) vi tror att utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att förebygga fysisk skada eller ekonomisk förlust, eller i samband med en utredning eller lagföring av misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet, eller (vii) vi i god tro anser att utlämnandet på annat sätt är nödvändigt eller tillrådligt. Dessutom kan serverloggar då och då granskas av säkerhetsskäl – t.ex. för att upptäcka obehörig aktivitet på tjänsterna. I sådana fall kan serverloggdata som innehåller ip-adresser delas med brottsbekämpande organ för att de ska kunna identifiera användare i samband med deras utredning av de obehöriga aktiviteterna.
   
 • Sammanslagning, försäljning eller andra tillgångsöverföringar: Om vi är delaktiga i en sammanslagning, ett förvärv, en finansiell due diligence, en omorganisation, en konkurs, en konkursförvaltning, en försäljning av företagets tillgångar eller en övergång av tjänster till en annan leverantör, då kan din information säljas eller överföras som en del av en sådan transaktion enligt vad som tillåts enligt lag och/eller avtal. Om en sådan händelse skulle inträffa kommer IQVIA att sträva efter att den mottagande parten använder personuppgifterna på ett sätt som är förenligt med den gällande policyn vid tidpunkten då personuppgifterna samlades in, och följer alla juridiska eller reglerande tillkommande krav som gäller för dessa överföringar.
   

Vi delar inte personligt identifierbar information med icke-närstående tredje parter som inte omfattas av denna integritetspolicy utan ditt föregående tillstånd, utom i den utsträckning som det rimligen är nödvändigt för att: (i) korrigera tekniska problem och fel, (ii) skydda säkerheten och integriteten för webbplatsen, (iii) skydda våra rättigheter, intressen och egendom och befogenheter, intressen och egendom som tillhör andra, (iv) följa lagar eller svara på rättsprocesser, eller (v) tillhandahålla information till brottsbekämpande organ eller inför en utredning av ett ärende i tillämpliga fall, eller på annat sätt enligt vad som krävs enligt lag.

Vårt åtagande avseende datasäkerhet

För att förebygga obehörig åtkomst, upprätthålla uppgifternas riktighet och säkerställa korrekt användning av information, har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa rutiner för att skydda och säkra den information vi samlar in online. Dessvärre kan inte internet garanteras vara säkert till 100 procent och vi kan inte garantera eller trygga säkerheten för information som du lämnar till oss. Vi tar inte på oss ansvar för oavsiktligt utlämnande.

Genom att använda webbplatsen eller lämna personuppgifter till oss, samtycker du till att vi kan kommunicera med dig elektroniskt om säkerhet, integritet och administrativa frågor som rör din användning av webbplatsen. Om vi får kännedom om intrång i ett säkerhetssystem kan vi försöka meddela dig elektroniskt genom att lägga upp ett meddelande på webbplatsen eller skicka ett e-postmeddelande till dig. Du kan ha laglig rätt att få detta meddelande skriftligt.

Kakor, loggfiler och annan teknik

Vi tar emot ip-adresser under den ordinarie driften av webbplatsen. En ip-adress är en siffra som tilldelats dig av din internetleverantör så att du kan gå ut på internet.

Vi, samt de tredje parter som tillhandahåller innehåll, reklam eller annan funktionalitet för våra tjänster, kan använda kakor, pixeltaggar, lokal lagring och andra tekniker (”tekniker”) för att automatiskt samla in information genom tjänsterna. Vi använder tekniker som i allt väsentligt är små datafiler som placeras i din dator, surfplatta, mobiltelefon eller andra enheter (gemensamt kallade en ”enhet”) som gör att vi alltid kan registrera viss information när du besöker eller interagerar med våra webbplatser, tjänster, appar, meddelandetjänster och verktyg och för att känna igen dig på olika enheter.

 • Kakor: En kaka är data eller en fil som en webbplats kan skicka till din webbläsare, som den sedan kan lagra i din dator. I de flesta webbläsare kan du blockera och radera kakor. Men om du gör det kanske webbplatsen inte fungerar korrekt eller så kanske du inte kan ta emot personligt anpassat innehåll. IQVIA kan använda kakor på vår webbplats för att:
   
  • ge tillträde till vårt innehåll: till exempel göra så att du kan anpassa din upplevelse genom att hålla dig inloggad, komma åt information, produkter och tjänster som är relevanta för dina intresseområden,
    
  • visa annonser som är mer relevanta för dig: till exempel använder vi, med ditt samtycke, spårningsteknik för att komma ihåg innehåll som har intresserat dig. Kakor kommer även att begränsa antalet gånger som du ser en annons, mäta effektiviteten hos reklamkampanjer och hjälpa oss och andra att spåra om annonser har visats korrekt så att vi kan betala för detta. Vi gör det även möjligt för andra organisationer att använda spårningsteknik för dessa reklamändamål.
    
  • analysera och förbättra din webbupplevelse: till exempel spåra din session på vår webbplats så att vi kan lära oss vilket innehåll som har intresserat dig. Vi kommer även att använda kakor för att få förståelse för allmän information om användare, till exempel intresseområden. Vi kontrollerar även om det finns buggar och tekniska fel i innehållet och
    
  • förebygga duplicering: till exempel vid omröstningar eller vid deltagande i undersökningar.
    
 • Pixeltaggar/spårningspixlar: En pixeltagg (även kallad spårningspixel) är en del av en kod som är inbäddad på webbplatsen och som samlar information om användares förehavanden på den webbsidan. Användningen av en pixel gör att vi till exempel kan registrera att en användare har besökt en viss webbsida eller klickat på en viss annons
   
 • Funktioner från sociala medier: Webbplatsen har integrationer av sociala medier som Facebooks Gilla-knapp och LinkedIn (som kan omfatta widgetar som Dela-knappen eller andra interaktiva miniprogram). Dessa funktioner kan samla in din ip-adress, vilken sida du besöker på webbplatsen, och kan ställa in en kaka för att funktionen ska fungera korrekt. Dessa sociala mediefunktioner ägs antingen av tredje part eller hyses direkt på vår webbplats. Din interaktion med dessa funktioner styrs av de integritetspolicyer som hör till de företag som tillhandahåller dem.

Statistik

Vi kan även använda Google Analytics och Google Analytics Demographics samt intresseredovisning för att samla in information om besökarnas beteende och demografiska data om vissa av våra tjänster och för att utveckla webbplatsens innehåll. Dessa analysdata är inte kopplade till några personuppgifter. För mer information om Google Analytics, se www.google.com/policies/privacy/partners/. Din kan välja bort Googles insamling och behandling av data som genereras när du använder tjänsterna genom att gå till http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vår användning av sådan teknik hör till följande allmänna kategorier:

 • Operativt nödvändig. Vi kan använda kakor, spårningspixlar eller liknande teknik som är nödvändig för driften av våra webbplatser, tjänster, appar och verktyg. Detta omfattar tekniker som gör att du får tillgång till våra webbplatser, tjänster, appar och verktyg, vilket krävs för att identifiera oregelbundet beteende på webbplatsen, förebygga bedräglig aktivitet och förbättra säkerheten, eller som gör att du kan använda våra funktioner som kundvagnar, sparade sökningar eller liknande funktioner
   
 • Resultatrelaterad. Vi kan använda kakor, spårningspixlar eller annan liknande teknik för att bedöma prestandan på våra webbplatser, appar, tjänster och verktyg, inklusive som en del av våra analysmetoder för att hjälpa oss att förstå hur besökarna använder webbplatserna, fastställa om du har interagerat med vår meddelandetjänst, fastställa om du har sett ett objekt eller en länk, eller för att förbättra webbplatsinnehållet, appar, tjänster eller verktyg
   
 • Funktionsrelaterad. Vi kan använda kakor, spårningspixlar eller annan liknande teknik som gör att vi kan erbjuda dig förbättrad funktionalitet när du går in på eller använder våra webbplatser, tjänster, appar eller verktyg. Detta kan omfatta att identifiera dig när du loggar in på våra webbplatser eller spåra dina angivna preferenser, intressen eller tidigare visade objekt så att vi kan förbättra presentationen av innehåll på webbplatserna
   
 • Reklam- eller inriktningsrelaterad. Vi kan använda kakor från första eller tredje part och spårningspixlar för att leverera innehåll, bland annat annonser som är relevanta för dina intressen, på våra webbplatser eller på tredje parts webbplatser. Detta omfattar användning av tekniker för att förstå nyttan för dig av annonser och innehåll som har presenterats dig, till exempel om du har klickat på en annons eller ej.

Om du vill välja bort de tekniker vi använder på våra webbplatser, tjänster, appar eller verktyg kan du göra det genom att blockera, radera eller avaktivera dem när din webbläsare eller enhet tillåter det.

Dina rättigheter

I vissa fall kan du tillfrågas om ditt samtycke till behandling av personuppgifter. I vilket fall som helst har du rätt att välja bort viss användning och visst utlämnande av dina personuppgifter.

När du har samtyckt till IQVIA:s behandling av dina personuppgifter, kan du när som helst återkalla ditt samtycke och välja bort ytterligare behandling genom att följa genom att följa instruktionerna i detta avsnitt. Även om du väljer att avstå kan vi ändå samla in och använda icke-personlig information om dina förehavanden på våra webbplatser och/eller information från annonser på tredjepartswebbplatser för icke-intressebaserade reklamändamål, som att fastställa hur effektiva annonserna är. 

VIKTIG INFORMATION: Prenumeranter kan lämna uppgifter till oss för behandling och IQVIA:s dataleverantörer kan samla in information från internet som inte tillhandahålls direkt av dig till IQVIA. Om du vill korrigera, ändra eller radera personuppgifter som lämnats till oss av sådana tredje parter (och inte direkt av dig), kan du kontakta oss för att få tillgång till, korrigera eller ta bort din information från våra filer. Vi rekommenderar emellertid även att du kontaktar tredje parts webbplatsoperatörer som du har lämnat ut sådan information till enligt sådana tredje parters integritetspolicyer.

Om du får ett oönskat e-postmeddelande från oss kan du använda avregistreringslänken längst ned i meddelandet för att välja bort att ta emot framtida e-postutskick. Vi kommer att behandla din förfrågan inom rimlig tid efter mottagandet. Lägg märke till att du kommer att fortsätta att få transaktionsrelaterade e-postmeddelanden om produkter eller tjänster som du har begärt. Vi kan även skicka dig meddelanden om IQVIA och våra tjänster och du kommer inte att kunna välja bort dessa meddelanden (t.ex. meddelanden om uppdateringar av våra tjänstevillkor eller denna policy).

Vi upprätthåller listor över personer som inte vill bli uppringda eller få mejl enligt vad som krävs enligt lag. Vi behandlar förfrågningar om att placeras på listor med begäran om att inte bli uppringda och inte kontaktas inom 60 dagar efter mottagandet, eller kortare tid som kan krävas enligt lag.

Spåra inte

Spåra inte (Do Not Track, ”DNT”) är en integritetsinställning som användare kan ställa in i vissa webbläsare. DNT är ett sätt för användare att informera webbplatser och tjänster då de inte vill att viss information om deras webbplatsbesök ska samlas in efter hand och på webbplatser eller onlinetjänster. Lägg märke till att vi inte besvarar eller främjar DNT-signaler eller liknande processer som överförs av webbläsare.

Rätt till åtkomst, korrigering, radering och andra rättigheter

Du kan fråga om IQVIA behandlar personuppgifter om dig, begära tillgång till personuppgifter och be att vi begränsar, inskränker, flyttar, korrigerar, ändrar eller raderar dina personuppgifter. Om du har din hemvist i EU kan du ha ytterligare rättigheter, däribland rätt att lämna in ett klagomål hos den lokala dataskyddsmyndigheten, rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas samt vissa rättigheter som rör vår användning av automatiska beslutsfattandeprocesser (i den utsträckning som är tillämpligt). Om annat tillåts enligt tillämplig lag kan du skicka ett e-postmeddelande till PrivacyOfficer@IQVIA.com eller använda någon av de metoder som anges i denna policy för att begära tillgång till, erhålla (flytta), begära rättelse av, begära radering av personuppgifter som IQVIA innehar om dig eller utöva andra rättigheter du har enligt tillämplig lag. Sådana förfrågningar kommer att behandlas i enlighet med lokala lagar.

Även om IQVIA i god tro ägnar stor möda åt att förse personer med tillgång till deras personuppgifter kan det finnas omständigheter där IQVIA inte kan ge tillgång, däribland men inte begränsat till: om informationen innehåller sekretesskydd, skulle äventyra andras integritet eller andra legitima rättigheter, där arbetsinsatsen eller kostnaden för att ge tillgång skulle vara oproportionerlig i förhållande till riskerna för personens integritet i det aktuella fallet eller där den är kommersiellt patentskyddad. Om IQVIA fastställer att tillgång ska begränsas i något särskilt fall kommer du att få en förklaring till varför det beslutet har fattats och en kontaktuppgift för ytterligare förfrågningar. För att skydda din integritet kommer IQVIA att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att kontrollera din identitet innan du får tillgång till eller ändringar görs av dina personuppgifter.

Vårt åtagande för barns integritet

Det är särskilt viktigt att skydda integriteten för de allra yngsta. Därför avser vi inte att samla in eller upprätthålla information på webbplatsen från de vi vet är yngre än 13 år. Ingen del av webbplatsen är utformad för att locka någon under 13. Om du får reda på att ditt barn har försett oss med personuppgifter utan ditt samtycke, kan du meddela oss på  PrivacyOfficer@IQVIA.com. Om vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter från barn under 13 (och i vissa jurisdiktioner under 16 år) kommer vi omedelbart att vidta åtgärder för att radera sådan information och avsluta barnets konto.

Datalagring

Den information som du lämnar till oss kan arkiveras eller sparas periodvis enligt säkerhetskopieringsprocesser och kommer endast att lagras så länge som det krävs för det syfte som den samlades in, för att tillhandahålla våra produkter och tjänster, lösa tvister, upprätthålla rättsligt försvar, genomföra revisioner, bedriva legitima affärsändamål, upprätthålla våra avtal och följa tillämpliga lagar.

Övriga tredjepartswebbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra tredjepartswebbplatser. Du ska noggrant granska integritetspolicyer och integritetspraxis för andra webbplatser, då vi inte kan kontrollera eller ta på oss ansvar för integritetspolicyer eller integritetspraxis för tredjepartswebbplatser som inte är IQVIA:s webbplatser.

För länkar till IQVIA:s andra webbplatser, granska även integritetsvillkoren på dessa webbplatser, då de kan skilja sig från villkoren på den här webbplatsen.

Marknadsföring

Vi sänder gärna information om våra och andra koncernföretags produkter och tjänster som kan intressera dig. Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföring kan du välja bort det vid ett senare tillfälle.

Kaliforniska användare

Den kaliforniska lagen tillåter användare som är bosatta i Kalifornien att en gång per år kostnadsfritt begära och erhålla en lista över de tredje parter som vi har lämnat ut deras personuppgifter till (i förekommande fall) i direktmarknadsföringssyfte under föregående kalenderår, samt vilken typ av personuppgifter som lämnats ut till dessa parter. IQVIA delar inte personuppgifter med tredje part för deras egna marknadsföringssyften.

Om du är användare bosatt i Kalifornien kan du även ha vissa rättigheter enligt den kaliforniska lagen om konsumentskydd. Se vårt meddelande om den kaliforniska lagen om konsumentskydd för mer upplysningar.

Internationella användare och överföringar

Genom att du använder webbplatsen kommer IQVIA att överföra data till USA. Genom att välja att besöka webbplatsen, utnyttja tjänsterna eller på annat sätt tillhanda oss information, samtycker du till att en eventuell tvist om integritet eller om villkoren i denna integritetspolicy regleras av lagen i delstaten Delaware och domslut om tvister som uppstår i samband med IQVIA eller webbplatsen regleras av de villkoren.

Om du är besökare från EU eller andra regioner med lagar som reglerar datainsamling och dataanvändning, observera att du samtycker till överföring av din information till USA och behandling globalt. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till eventuell överföring och behandling i enlighet med denna policy.

När information överförs till platser utanför EES till ett land som inte omfattas av ett adekvat beslut av EU-kommissionen, skyddas uppgifter adekvat av EU-kommissionens godkända standardavtalsklausuler eller en lämplig integritetsskyddscertifiering. (Observera att från den 16 juli 2020 förlitar vi oss inte längre på EU-USA:s eller Schweiz-USA:s integritetsskydd vid överföring av uppgifter som har sitt ursprung i EES, Schweiz eller Storbritannien till USA).

Meddelanden om förändringar

Vår integritetspolicy står under regelbunden översyn och vi kommer att lägga upp eventuella uppdateringar på denna webbsida. Om du fortsätta att besöka denna webbplats och använda de tjänster som görs tillgängliga för dig efter att sådana ändringar har gjorts, lämnar du därmed ditt samtycke till ändringarna. Om det finns några väsentliga ändringar i denna policy kommer IQVIA att meddela dig via e-post eller på annat sätt enligt vad krävs enligt tillämplig lag. Vi kommer att publicera eventuella justeringar av integritetspolicyn på denna webbsida och den reviderade versionen kommer att träda i kraft omedelbart när den publiceras (eller efter ett meddelande om det är tillämpligt). Om du har frågor om hur din information används, sätt ett bokmärke på denna sida och läs denna integritetspolicy regelbundet.

Innan vi använder personuppgifter för något nytt ändamål som inte ursprungligen godkänts av dig, kommer vi dessutom att sträva efter att lämna information om det nya syftet och ge dig möjlighet att avstå. När personens samtycke för behandling av personuppgifter annars krävs enligt lag eller i avtal kommer vi att sträva efter att följa lagen eller avtalet.

Hur du kontaktar oss

Om du vill få tillgång till, korrigera, uppdatera, begära borttagning av eller utöva dina rättigheter rörande den information du lämnat till oss eller om du har frågor om denna policy eller vill ha mer information om vår integritetspraxis, kontakta oss på: PrivacyOfficer@IQVIA.com.

För frågor som rör investerarrelationer, kontakta ir@iqvia.com.

För frågor via post, skriv till oss på:

83 Wooster Heights Road, Danbury, CT 06810

eller

4820 Emperor Boulevard, Durham, North Carolina 27703

Om du är medborgare i EU eller Schweiz och anser att IQVIA inte följer villkoren i denna policy, kontakta IQVIA enligt de kontaktuppgifter som anges ovan. Om en förfrågan förblir olöst kan du kontakta den nationella dataskyddsmyndigheten i ditt EU-medlemsland.