Privacy Beleid

PharmaReview, an IQIVIA business

Ingangsdatum van dit Beleid: 10 oktober 2023

Bij IQVIA hechten we veel belang aan de bescherming van uw privacy. U kunt door het grootste deel van onze websites navigeren zonder ons enige persoonsgegevens over uzelf te geven. Soms hebben we echter aanvullende informatie over u nodig om de door u verzochte informatie of diensten te kunnen leveren.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Om uw privacy te beschermen, verstrekken we deze kennisgeving waarin onze online informatiepraktijken staan uitgelegd alsook de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt.

Toepassingsgebied

Dit Beleid is van toepassing op Persoonsgegevens die door IQVIA worden verwerkt op websites van IQVIA (elk hierna een 'Site' genoemd), mobiele toepassingen en andere online diensten (samen met alle toekomstige online diensten) die door of namens IQVIA worden aangeboden (hierna de 'Diensten' genoemd). 'Persoonsgegevens' omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit Beleid is bestemd om wereldwijd aan de vereisten te voldoen, waaronder in Noord-Amerika, Europa, APAC en andere rechtsgebieden.

Voor meer informatie over hoe we informatie in andere omgevingen verwerken, kunt u ons algemene Privacybeleid raadplegen.

Onderwerpen

Welke informatie verzamelen we over u?

 1. We kunnen de volgende soorten Persoonsgegevens over u verzamelen via deze Site: naam, aanspreektitel, contactgegevens (waaronder uw e-mailadres) en telefoonnummers. We kunnen ook aanvullende informatie verzamelen wanneer u zich registreert om toegang te krijgen tot diensten die via ons netwerk van Websites beschikbaar zijn.
   
 2. Op sommige pagina's kunt u ervoor kiezen om ons informatie over uzelf te verstrekken, bijvoorbeeld als u geïnteresseerd bent in (a) een vacature bij IQVIA of (b) deelname van IQVIA aan uw evenement. De van u gevraagde informatie zal gebaseerd zijn op het gebied waarin u bent geïnteresseerd.
   
 3. Bij gelegenheid kan IQVIA u vragen vrijwillig deel te nemen aan een enquête of peiling, zoals feedback over de inhoud van websites of diensten. Uw antwoorden zijn anoniem, tenzij u per e-mail wilt worden benaderd voor meer informatie over de enquête.
   
 4. Om het ontwerp en de inhoud van onze Site te verbeteren en ons op die manier in staat te stellen uw gebruikerservaring beter te personaliseren, en voor andere doeleinden die in dit Beleid uiteen worden gezet, kunnen we bepaalde technische informatie over uw bezoek aan onze websitepagina's verzamelen, waaronder uw IP-adres, het type browser en/of besturingssysteem dat u gebruikt, de domeinnaam van uw internetprovider, de pagina's die u bezoekt voor en na het gebruik van de Diensten, de datum en tijd van uw bezoek, de hoeveelheid tijd die u op elke pagina doorbrengt, informatie over de links waarop u klikt en over de pagina's die u binnen de Diensten bekijkt, evenals andere acties die u onderneemt door gebruik te maken van de Diensten, zoals voorkeuren.
   
 5. We kunnen informatie over u ontvangen uit andere bronnen, onder meer via diensten en organisaties van derden, om de door u verstrekte informatie aan te vullen. Deze aanvullende informatie helpt ons bij het verifiëren van de informatie die u ons verstrekt en het verbeteren van ons vermogen om u van informatie te voorzien over ons bedrijf, onze producten en onze Diensten. Als u bijvoorbeeld diensten van derden gebruikt (zoals Facebook of Twitter) om in te loggen op de Diensten of om informatie over uw ervaring met IQVIA te delen, dan is het mogelijk dat wij informatie van deze diensten verzamelen.
   
 6. We kunnen af en toe Diensten aanbieden die speciaal ontworpen zijn om compatibel te zijn met en gebruikt te worden op mobiele apparaten. IQVIA verzamelt bepaalde informatie (waaronder Persoonsgegevens) die uw mobiele apparaat verzendt wanneer u dergelijke Diensten gebruikt, zoals een apparaatidentificatiecode, gebruikersinstellingen en het besturingssysteem van uw apparaat. Mobiele versies van de Diensten van IQVIA kunnen vereisen dat gebruikers inloggen met een account. In dergelijke gevallen kan informatie over het gebruik van de mobiele versies van de Diensten gekoppeld worden aan gebruikersaccounts. Bovendien kunnen we u de mogelijkheid geven een applicatie, widget of ander hulpmiddel te downloaden dat op mobiele of andere computerapparatuur kan worden gebruikt. Sommige van deze tools kunnen informatie opslaan op mobiele of andere apparaten. Deze tools kunnen Persoonsgegevens naar IQVIA doorsturen om u toegang te geven tot gebruikersaccounts en om ons in staat te stellen het gebruik van deze tools te volgen. Met sommige tools kunt u rapporten en andere informatie e-mailen vanuit de tool. IQVIA kan Persoonsgegevens of niet-identificeerbare informatie die naar ons wordt doorgestuurd gebruiken om deze tools te verbeteren, om nieuwe tools te ontwikkelen, voor kwaliteitsverbetering en zoals anders beschreven in dit Beleid of in andere kennisgevingen die IQVIA verstrekt.

 7. De informatie die wij over u verzamelen, zoals beschreven in dit Beleid, kan gevoelige Persoonsgegevens bevatten. Gevoelige Persoonsgegevens zijn een categorie Persoonsgegevens die een persoon uniek identificeren of die verwerkt worden om een persoon uniek te identificeren, waaronder:
  • Alle door de overheid uitgegeven identificatienummers (waaronder Amerikaanse socialezekerheidsnummers, Europese socialezekerheidsnummers, Canadese socialezekerheidsnummers, rijbewijsnummers en paspoortnummers);
  • Alle financiële rekeningnummers (bankrekeningnummers, creditcardnummers en andere informatie als die informatie toegang geeft tot een financiële rekening);
  • Individuele medische dossiers, biomedische monsters en biometrische informatie, met inbegrip van informatie over de gezondheid, invaliditeit, ziekte of productbelangen van een werknemer of consument;
  • Verslagen van individuele achtergrondcontroles;
  • Gegevensonderdelen waaruit het volgende blijkt: ras, etniciteit, nationale afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, staatsburgerschap of staatsburgerschapsstatus, genetische gegevens, biometrische gegevens wanneer deze worden verwerkt om een persoon uniek te identificeren, informatie die betrekking heeft op medische aandoeningen of gezondheidstoestand, seksleven of seksuele geaardheid, of informatie met betrekking tot het plegen van een strafbaar feit;
  • Precieze geografische locatiegegevens met betrekking tot werklocaties van zorgverleners;
  • Elke andere categorie van informatie die gereguleerd is als gevoelige gegevens of gevoelige Persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 8. De informatie die wij over u verzamelen, zoals beschreven in dit Beleid, kan uw Gezondheidsgegevens van consumenten omvatten. ‘Gezondheidsgegevens van consumenten’ zijn Persoonsgegevens die gekoppeld zijn of redelijkerwijs gekoppeld kunnen worden aan een individu en die de vroegere, huidige of toekomstige fysieke of mentale gezondheidsstatus van het individu identificeren. Deze definitie omvat elke categorie van informatie die wordt gereguleerd als ‘gezondheidsgegevens van consumenten’ onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe we uw informatie gebruiken

We verwerven, bewaren, gebruiken en verwerken Persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslagen en voor de gerechtvaardigde zakelijke doeleinden die in dit Beleid uiteen worden gezet of zoals anders duidelijk aangegeven op het punt waar deze worden verzameld. Onze gerechtvaardigde zakelijke doeleinden voor de verwerking van Persoonsgegevens zijn onder meer:

 • Om verzochte producten, Diensten en informatie te verstrekken: we gebruiken uw Persoonsgegevens om u in staat te stellen online toegang te krijgen tot onze producten en diensten, informatie te verkrijgen over onze producten en diensten en updates te ontvangen, deel te nemen aan enquêtes of vragenlijsten die op onze Site zijn geplaatst, u mogelijkheden te bieden om meer te weten te komen over onze andere producten, programma's of diensten waarvan we denken dat ze interessant voor u kunnen zijn, en om ons in staat te stellen op uw verzoeken te reageren
   
 • Voor administratieve doeleinden: we kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor onze administratieve doeleinden, zoals het meten van interesse in en/of het ontwikkelen van onze diensten, het uitvoeren van interne kwaliteitscontrole, het naleven van regelgevende vereisten, het voorkómen van mogelijk verboden of illegale activiteiten, en het afdwingen van de algemene gebruiksvoorwaarden van IQVIA. We kunnen ook de persoonsgegevens van de werknemers van onze klanten delen, zodat onze klanten onze Diensten kunnen beoordelen.
   
 • Om onze producten en Diensten op de markt te brengen ons gebruik van Persoonsgegevens kan ook inhouden dat we u materiaal verstrekken over aanbiedingen, producten en Diensten die interessant kunnen zijn, waaronder nieuwe inhoud of Diensten. IQVIA kan u deze materialen per telefoon, post, fax of e-mail verstrekken, voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving.
   
 • Voor onderzoek en ontwikkeling: IQVIA kan Persoonsgegevens gebruiken om niet-identificeerbare informatie te creëren die we alleen of gebundeld met informatie uit andere bronnen kunnen gebruiken. Dit om ons te helpen onze bestaande producten en Diensten optimaal te leveren of nieuwe producten en Diensten te ontwikkelen. IQVIA kan af en toe onderzoek doen (online en offline) via enquêtes. We kunnen derde dienstverleners inschakelen om dergelijke enquêtes namens ons uit te voeren. Alle antwoorden op de enquête(s) zijn vrijwillig en de verzamelde informatie zal worden gebruikt voor onderzoek en verslaglegging om ons te helpen mensen beter van dienst te zijn door meer te weten te komen over hun behoeften en de kwaliteit van de producten en diensten die we leveren. De antwoorden op de enquête(s) kunnen worden gebruikt om de doeltreffendheid van onze Diensten, verschillende soorten communicatie, advertentie- of reclamecampagnes en/of promotieactiviteiten te bepalen. Als u aan een enquête deelneemt, zal de verstrekte informatie samen met die van andere deelnemers aan het onderzoek worden gebruikt. We kunnen anonieme individuele en geaggregeerde gegevens delen voor onderzoeks- en analysedoeleinden.
   
 • Voor marketingdoeleinden: personen die ons Persoonsgegevens verstrekken, of wier Persoonsgegevens we verkrijgen van derden, kunnen periodieke e-mails, nieuwsbrieven, mailingen of telefoontjes van ons ontvangen met informatie over de producten en diensten van IQVIA of die van onze zakenpartners, of over komende speciale aanbiedingen/evenementen waarvan we denken dat ze interessant kunnen zijn. In sommige gevallen kunnen we alleen met uw toestemming contact met u opnemen. We bieden daarbij altijd de mogelijkheid om deze communicatie zonder kosten voor de betrokkene te weigeren door de onderstaande instructies te volgen.
   
 • Overige doeleinden: IQVIA kan Persoonsgegevens gebruiken met uw toestemming en/of voor andere doeleinden waarvoor we een gerechtvaardigd belang hebben, zoals direct marketing, individueel of marktonderzoek, fraudebestrijding of elk ander doel dat aan u wordt medegedeeld op het moment dat u Persoonsgegevens verstrekt.
   
 • Om anonieme en/of geaggregeerde informatie te creëren IQVIA kan Persoonsgegevens en andere informatie over u gebruiken om geanonimiseerde en geaggregeerde informatie te creëren, zoals van identificeerbare gegevens ontdane demografische informatie, van identificeerbare gegevens ontdane locatie-informatie, informatie over de computer of het apparaat van waaruit u toegang heeft tot de Diensten van IQVIA, of andere analyses die we creëren. Geanonimiseerde en geaggregeerde informatie wordt gebruikt voor een verscheidenheid van functies, met inbegrip van het meten van de interesse van bezoekers voor en hun gebruik van verschillende gedeelten of functies van de Diensten. Geanonimiseerde of geaggregeerde informatie omvat geen Persoonsgegevens en we kunnen dergelijke informatie op een aantal manieren gebruiken, onder andere voor onderzoek, interne analyse, gegevensanalyse en andere wettelijk toegestane doeleinden. We kunnen deze informatie binnen IQVIA en met derden delen voor onze of hun doeleinden in een geanonimiseerde of geaggregeerde vorm die zo ontworpen is dat niemand u kan identificeren.
   
 • Informatie die u via de Diensten indient: u stemt ermee in dat IQVIA vrij is om de inhoud van enige communicatie die u via de Diensten indient te gebruiken, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die daarin worden vrijgegeven, voor elk doel, met inbegrip van de ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of Diensten. IQVIA zal uw naam niet vrijgeven of anderszins het feit openbaar maken dat u materialen of andere informatie bij ons heeft ingediend, tenzij: (a) u ons daarvoor toestemming geeft; (b) wij u eerst bericht sturen dat de materialen of andere informatie die u bij een bepaald onderdeel van een Dienst indient, gepubliceerd of anderszins gebruikt zullen worden met uw naam erop; of (c) we daartoe bij wet verplicht zijn.

 • Wij kunnen ervoor kiezen om uw Persoonsgegevens, Gevoelige persoonsgegevens of Gezondheidsgegevens van consumenten te verhuren, vrij te geven, te openbaren, te verspreiden, beschikbaar te stellen of te verkopen aan onze zakelijke partners (verderop beschreven) in ruil voor geld of een andere waardevolle vergoeding. Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor gerichte reclame. Daarnaast kunnen derden door uw gebruik van onze website en online diensten in de loop der tijd en op verschillende internetwebsites uw Gezondheidsgegevens van consumenten verzamelen. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet voor profilering ter bevordering van beslissingen die wettelijke of vergelijkbare significante gevolgen hebben.

Delen we uw informatie?

We kunnen uw Persoonsgegevens delen zoals beschreven in dit Beleid (bijvoorbeeld met onze derde dienstverleners; om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen) of met uw toestemming.

 • Verkopers en dienstverleners: we kunnen alle informatie die we ontvangen delen met verkopers en dienstverleners. De soorten dienstverleners (verwerkers) aan wie we Persoonsgegevens toevertrouwen omvatten dienstverleners: (i) voor het leveren van IT- en aanverwante diensten; (ii) voor het leveren van informatie en diensten waarom u verzocht heeft; (iii) voor het verwerken van betalingen; (iv) voor klantenservice-activiteiten; en (v) in verband met het leveren van de Site. IQVIA heeft passende contracten gesloten met de dienstverleners die hen verbieden Persoonsgegevens te gebruiken of te delen, behalve wanneer dat nodig is om de gecontracteerde diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.
   
 • Zakenpartners: IQVIA kan Persoonsgegevens delen met onze zakenpartners, gelieerde ondernemingen en voor de interne bedrijfsdoeleinden van onze gelieerde ondernemingen om u een product of dienst te leveren waarom u verzocht heeft of voor onze commerciële doeleinden. We kunnen ook Persoonsgegevens verstrekken aan zakenpartners met wie we gezamenlijk producten of diensten kunnen aanbieden of van wie we denken dat die producten of diensten interessant voor u kunnen zijn. In dergelijke gevallen zal de naam van onze zakenpartner samen met die van IQVIA verschijnen. IQVIA eist van onze gelieerde ondernemingen en zakenpartners dat ze er schriftelijk mee instemmen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de Persoonsgegevens die ze namens ons bijhouden, te handhaven en om die gegevens niet te gebruiken op een andere manier of voor een ander doel dan het middel en het doel waarvoor we ze aan hen hebben verstrekt. Verder kan IQVIA de namen van de werknemers van een klant die gebruikmaken van de diensten van IQVIA met haar klanten delen indien en voor zover dat nodig is om de klant in staat te stellen onze Diensten te beoordelen.
   
 • Weergave aan andere gebruikers: de inhoud die u op de Site plaatst kan op de Site weergegeven worden als u een beoordeling indient. In dat geval kunnen andere gebruikers van de Site bepaalde informatie over u zien, zoals uw naam. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van de andere gebruikers die de geplaatste informatie bekijken en gebruiken.
   
 • Marketing, adverteren op basis van interesse en marketing door derden: via onze Diensten kan IQVIA derde advertentiepartners toestaan om trackingtools (bijvoorbeeld cookies) in te stellen om informatie over uw activiteiten te verzamelen (bijvoorbeeld uw IP-adres, bezochte pagina('s), tijd van de dag). We kunnen ook dergelijke geanonimiseerde informatie en geselecteerde Persoonsgegevens (zoals demografische informatie en aankoopgeschiedenis) die we verzameld hebben, delen met derde advertentiepartners. Deze advertentiepartners kunnen deze informatie (en soortgelijke informatie die van andere websites wordt verzameld) gebruiken om u gerichte advertenties aan te bieden wanneer u websites binnen hun netwerken bezoekt die geen verband houden met IQVIA. Deze praktijk wordt vaak 'adverteren op basis van interesse' of 'online adverteren op basis van gedrag' genoemd. We kunnen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving toegang verlenen tot andere gegevens die door de Site verzameld worden om de overdracht van informatie te vergemakkelijken die nuttig, relevant, waardevol of anderszins interessant voor u kan zijn. Indien u er de voorkeur aan geeft dat we uw Persoonsgegevens niet met derde advertentiepartners delen, kunt u zich gratis voor dat delen afmelden door de onderstaande instructies te volgen.
   
 • Analytics-aanbieders: we kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan analytics-aanbieders, zoals we hieronder nader toelichten.

 • Vrijgave om ons of anderen te beschermen (bijvoorbeeld zoals vereist door de wet en soortgelijke vrijgave): we kunnen uw Persoonsgegevens, andere accountinformatie en inhoud openen, bewaren en vrijgeven wanneer we van mening zijn dat dit vereist of gepast is om: (i) te voldoen aan verzoeken van wetshandhavingsinstanties of nationale veiligheidsdiensten en juridische processen, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding; (ii) te reageren op uw verzoeken; (iii) uw, onze of andermans rechten, eigendom of veiligheid te beschermen; (iv) het Beleid of de contracten van IQVIA af te dwingen; (v) bedragen te innen die aan ons verschuldigd zijn; (vi) wanneer we van mening zijn dat vrijgave noodzakelijk of gepast is om lichamelijke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek of vervolging van vermeende of daadwerkelijke illegale activiteiten; of (vii) indien we te goeder trouw van mening zijn dat vrijgave anderszins noodzakelijk of raadzaam is.
  Bovendien kunnen serverlogs af en toe worden bekeken omwille van veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld het opsporen van ongeoorloofde activiteiten met betrekking tot onze Diensten. In dergelijke gevallen kunnen serverloggegevens met IP-adressen worden gedeeld met wetshandhavingsinstanties, zodat ze gebruikers kunnen identificeren in verband met hun onderzoek naar de ongeoorloofde activiteiten.
   
 • Fusie, verkoop of andere overdracht van activa: als we betrokken zijn bij een fusie, overname, due diligence met betrekking tot financiering, reorganisatie, faillissement, curatele, verkoop van bedrijfsactiva of overgang van dienstverlening naar een andere dienstverlener, dan kan uw informatie verkocht of overgedragen worden als onderdeel van een dergelijke transactie zoals toegestaan door de wet en/of het contract. Indien een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, zal IQVIA trachten de verkrijger op te dragen de Persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met het Beleid dat van kracht was op het ogenblik dat dergelijke Persoonsgegevens werden verzameld. Bovendien zal de verkrijger zich houden aan alle aanvullende vereisten onder de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op deze overdrachten.

We kunnen uw Persoonsgegevens ook delen in de mate die redelijkerwijs nodig is om: (i) technische problemen en storingen te verhelpen; (ii) de veiligheid en integriteit van onze Site te beschermen; (iii) onze rechten, belangen en eigendommen en de rechten, belangen en eigendommen van anderen te beschermen; (iv) aan wetten te voldoen of te reageren op enig gerechtelijk proces; of (v) informatie te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties of voor een onderzoek naar een zaak, voor zover van toepassing, of anderszins zoals vereist of toegestaan door de wet.

Onze toewijding aan gegevensbeveiliging

Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven en het correcte gebruik van de informatie te waarborgen, hebben we passende fysieke, elektronische en managementprocedures ingesteld om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen. Helaas kan niet worden gegarandeerd dat het internet 100% veilig is en we kunnen daardoor de veiligheid van de informatie die u ons verstrekt niet garanderen of waarborgen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onopzettelijke vrijgave.

Door de Site te gebruiken of Persoonsgegevens aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat we elektronisch met u kunnen communiceren over veiligheids-, privacy- en administratieve kwesties met betrekking tot uw gebruik van de Site. Als we vernemen dat er een inbreuk op de beveiliging is, kunnen we proberen u elektronisch op de hoogte te brengen door een bericht op de Site te plaatsen of door u een e-mail te sturen. U kunt een wettelijk recht hebben om deze kennisgeving schriftelijk te ontvangen.

Cookies, logbestanden en andere technologieën

We ontvangen IP-adressen in het kader van de normale werking van onze Site. Een IP-adres is een nummer dat door uw internetprovider aan u wordt toegewezen, zodat u het internet kunt gebruiken.

Wij, evenals derden die inhoud, advertenties of andere functionaliteiten op onze Diensten aanbieden, kunnen cookies, pixeltags, lokale opslag en andere technologieën (hierna de 'Technologieën') gebruiken om automatisch informatie te verzamelen via de Diensten. We gebruiken Technologieën die in wezen kleine gegevensbestanden zijn die op uw computer, tablet, mobiele telefoon of andere apparaten (hierna gezamenlijk 'Apparaat' genoemd) worden geplaatst en die ons in staat stellen bepaalde informatie vast te leggen telkens wanneer u onze websites, diensten, toepassingen, berichten en tools bezoekt of er interactief contact mee heeft en om u op verschillende apparaten te herkennen.

 • Cookies: een cookie is een stukje informatie of een bestandje dat een website naar uw browser kan sturen, die het vervolgens op uw computersysteem kan opslaan. De meeste browsers staan toe dat u cookies blokkeert en verwijdert. Als u dat doet, kan het zijn dat de Site niet goed werkt of dat u geen gepersonaliseerde inhoud kunt ontvangen. IQVIA kan cookies gebruiken op onze Site om:
   
  • toegang te verlenen tot onze inhoud: bijvoorbeeld u in staat te stellen uw ervaring te personaliseren door u ingelogd te houden, toegang te geven tot informatie, producten en diensten die relevant zijn voor uw interessegebieden;
    
  • advertenties weer te geven die relevanter voor u zijn: met uw toestemming gebruiken we bijvoorbeeld trackingtechnologieën om inhoud te onthouden waarin u interesse heeft getoond. Cookies helpen ook om het aantal keren dat u een advertentie te zien krijgt te beperken, de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en ons en anderen te helpen na te gaan of advertenties goed zijn weergegeven. We staan ook toe dat andere organisaties trackingtechnologieën gebruiken voor deze advertentiedoeleinden;
    
  • uw surfervaring te analyseren en te verbeteren: bijvoorbeeld om uw sessie binnen onze Site te volgen, zodat we kunnen leren welke inhoud u interesseerde. We zullen ook cookies gebruiken om algemene informatie over gebruikers te begrijpen, zoals hun interessegebieden. We controleren ook de inhoud op bugs en fouten;
    
  • duplicatie te voorkomen: bijvoorbeeld bij het stemmen of het deelnemen aan enquêtes.
    
 • Pixeltags/webbakens: een pixeltag (ook bekend als een webbaken) is een stukje code dat in de Site is verwerkt en dat informatie verzamelt over de activiteiten van gebruikers op die webpagina. Het gebruik van een pixeltag stelt ons in staat om bijvoorbeeld te registreren dat een gebruiker een bepaalde webpagina heeft bezocht of op een bepaalde advertentie heeft geklikt.
   
 • Functies voor sociale media: onze Site bevat integraties voor sociale media zoals de Facebook 'Like'-knop en 'LinkedIn' (die widgets kunnen bevatten zoals de deel-dit-knop of andere interactieve mini-programma's). Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op onze Site bezoekt en kunnen een cookie plaatsen om de functie goed te laten werken. Deze sociale-mediafuncties worden door een derde of rechtstreeks op onze Site gehost. Uw interacties met deze functies vallen onder het privacybeleid van het bedrijf dat ze levert.

Analytics en gerichte reclame

We kunnen ook gebruikmaken van Google Analytics en Google Analytics Demografische en Interesseverslaglegging om informatie te verzamelen over het gedrag en de demografische gegevens van bezoekers op sommige van onze Diensten en om website-content te ontwikkelen. Deze analytische gegevens zijn niet gekoppeld aan enige Persoonsgegevens. Ga voor meer informatie over Google Analytics naar www.google.com/policies/privacy/partners/. Om zich af te melden voor het verzamelen en verwerken door Google van gegevens die door uw gebruik van de Diensten worden gegenereerd, gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ons gebruik van dergelijke Technologieën valt onder de volgende algemene categorieën:

 • Operationeel noodzakelijk. We kunnen cookies, webbakens of andere soortgelijke technologieën gebruiken die noodzakelijk zijn voor de werking van onze websites, diensten, toepassingen en tools. Dit omvat technologieën die u toegang verlenen tot onze websites, diensten, toepassingen en tools; die nodig zijn om onregelmatig gedrag op de site te identificeren, frauduleuze activiteiten te voorkomen en de veiligheid te verbeteren; of die u in staat stellen gebruik te maken van onze functies, zoals winkelwagentjes, opgeslagen zoekopdrachten of soortgelijke functies.
   
 • Prestatiegerelateerd. We kunnen cookies, webbakens of andere soortgelijke technologieën gebruiken om de prestaties van onze websites, toepassingen, diensten en tools te beoordelen, onder andere als onderdeel van onze analytische praktijken om ons te helpen begrijpen hoe onze bezoekers onze websites gebruiken, om te bepalen of u interactie heeft gehad met onze berichtgeving, om te bepalen of u een artikel of link heeft bekeken of om de inhoud van onze websites, toepassingen, diensten of tools te verbeteren.
   
 • Functiegerelateerd. We kunnen cookies, webbakens of andere soortgelijke technologieën gebruiken die ons in staat stellen u verbeterde functionaliteiten aan te bieden wanneer u onze websites, diensten, toepassingen of tools bezoekt of gebruikt. Dit kan onder meer inhouden dat we u identificeren wanneer u zich op onze websites aanmeldt of dat we uw opgegeven voorkeuren, interesses of bekeken items uit het verleden bijhouden, zodat we de presentatie van de inhoud op onze sites kunnen verbeteren.
   
 • Advertentie- of targetinggerelateerd. We kunnen eigen cookies en webbakens of cookies en webbakens van derden gebruiken om content te leveren, waaronder advertenties die relevant zijn voor uw interesses, op onze websites of op websites van derden. Dit omvat eveneens het gebruik van Technologieën waarmee we trachten te achterhalen of de aangeboden advertenties en inhoud voor u nuttig waren, bijvoorbeeld door na te gaan of u op een advertentie heeft geklikt.

Als u zich wilt afmelden voor de Technologieën die we op onze websites, diensten, toepassingen of tools gebruiken, kunt u dat doen door ze te blokkeren, te verwijderen of uit te schakelen als uw browser of apparaat dat toelaat. Daarnaast kunt u zich afmelden voor gerichte reclame van bedrijven binnen het Network Advertising Initiative door u hier af te melden, of van bedrijven die deelnemen aan de Digital Advertising Alliance door u hier af te melden.

Uw keuzes op het gebied van privacy

Afhankelijk van uw rechtsgebied kunt u ook bepaalde wettelijke rechten hebben met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens. Deze rechten kunnen het volgende omvatten:

 1. Het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens (inclusief een verzoek tot gegevensoverdraagbaarheid);
 2. Het recht op correctie of wijziging van alle Persoonsgegevens die wij over u in ons bestand hebben;
 3. Het recht om uw Persoonsgegevens te verwijderen;
 4. Het recht om het gebruik van uw ‘gevoelige’ Persoonsgegevens te beperken;
 5. Het recht om af te zien van de verkoop of het ‘delen’ van uw Persoonsgegevens;
 6. Het recht om af te zien van het gebruik van uw Persoonsgegevens voor gerichte advertentiedoeleinden;
 7. Het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken (zoals voor direct marketingdoeleinden);
 8. Het recht om het gebruik van uw Persoonsgegevens voor bepaalde geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering) te beperken; en
 9. Het recht om uw toestemming in te trekken (voor zover van toepassing).

Om een van deze rechten uit te oefenen, vult u dit webformulier in of stuurt u een e-mail naar privacyofficer@iqvia.com met uw naam, fysieke adres, e-mailadres, het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw interacties met IQVIA (indien dit anders is), telefoonnummer en details over uw interacties met IQVIA (waaronder de vraag of u een patiënt of een zorgverlener bent). U kunt ook een gemachtigde aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen. Om een gemachtigde aan te wijzen, stuurt u ons ook een schriftelijk en ondertekend document van zowel u als de gemachtigde dat de gemachtigde machtigt om namens u te handelen. U kunt ook een volmacht gebruiken. Houd er rekening mee dat we u nog steeds vragen om voldoende informatie te verstrekken zodat we redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie we een verzoek ontvangen. We zullen reageren op elk verzoek dat u indient binnen de periode die wordt vereist door de toepasselijke wetgeving en zullen u in staat stellen om in beroep te gaan tegen elke beslissing die we nemen in reactie op een dergelijk verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Een beroep kan worden ingediend bij privacyofficer@iqvia.com.

Hoewel IQVIA zich te goeder trouw inspant om personen toegang te verlenen tot hun Persoonsgegevens, kunnen er omstandigheden zijn waarin IQVIA niet in staat is om zulke toegang te verlenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: wanneer de informatie een wettelijk voorrecht bevat, wanneer dit de privacy of andere wettelijke rechten van anderen in gevaar zou brengen, wanneer de lasten of kosten van het verlenen van zulke toegang niet in verhouding zouden staan tot de risico's voor de privacy van de persoon in het betreffende geval of wanneer het om bedrijfseigen informatie gaat. Indien IQVIA bepaalt dat de toegang in een specifiek geval moet worden beperkt, zullen we u uitleg geven waarom deze bepaling is gedaan en u een aanspreekpunt geven voor eventuele verdere vragen.

Afhankelijk van uw rechtsgebied hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit of onze beslissing aan te vechten met betrekking tot uw rechten inzake gegevensbescherming.

Niet volgen (Do Not Track)

Do Not Track (‘DNT’) is een privacy-instelling die gebruikers in bepaalde webbrowsers kunnen instellen. Gebruikers kunnen met DNT de websites en diensten laten weten dat ze niet willen dat er in de loop der tijd op verschillende websites of bij online diensten bepaalde gegevens worden verzameld over hun bezoeken aan websites. Houd er rekening mee dat we niet reageren op of gehoor geven aan DNT-signalen of soortgelijke mechanismen die worden verstuurd door webbrowsers.

Onze toewijding aan de privacy van kinderen

Het beschermen van de privacy van jonge kinderen is bijzonder belangrijk. Om die reden hebben we niet de intentie om informatie op onze Site te verzamelen of te bewaren van personen van wie we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar. Bovendien is geen enkel deel van onze Site ontworpen om personen jonger dan 13 jaar aan te trekken. Indien u verneemt dat uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, dan kunt u ons waarschuwen op PrivacyOfficer@IQVIA.com. Indien we vernemen dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar (en in bepaalde rechtsgebieden jonger dan 16 jaar), zullen we onmiddellijk stappen ondernemen om dergelijke gegevens te verwijderen en het account van het kind te beëindigen.

Bewaring van gegevens

De informatie die u ons verstrekt, kan door ons worden gearchiveerd of periodiek worden opgeslagen volgens back-upprocessen en zal alleen worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor de informatie is verzameld en om onze producten en diensten te leveren, geschillen op te lossen, om ons juridisch te kunnen verdedigen, om audits uit te voeren, om gerechtvaardigde zakelijke doelstellingen na te streven, om onze overeenkomsten af te dwingen en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Andere websites van derden

Onze Site kan links bevatten naar andere websites van derden. U moet het privacybeleid en de praktijken van andere websites zorgvuldig doornemen, omdat we geen controle hebben over, noch verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid of de privacypraktijken van websites van derden die niet tot de websites van IQVIA behoren.

Voor links naar andere Websites van IQVIA moet u de privacyvoorwaarden op die websites raadplegen, omdat deze kunnen verschillen van die op deze Site.

Gebruikers in Californië

De wetgeving van de Amerikaanse staat Californië staat gebruikers die inwoner zijn van Californië toe om eenmaal per jaar, gratis, een lijst op te vragen en te verkrijgen van de derden aan wie we hun Persoonsgegevens hebben verstrekt (indien van toepassing) voor hun direct-marketingdoeleinden in het voorgaande kalenderjaar, evenals het type Persoonsgegevens dat aan die partijen is verstrekt. IQVIA deelt geen Persoonsgegevens met derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

Indien u een gebruiker uit Californië bent, kunt u ook bepaalde rechten hebben op grond van de California Consumer Privacy Act. Lees onze kennisgeving met betrekking tot de California Consumer Privacy Act voor meer details.

Internationale gebruikers en overdrachten

Het gebruik van deze Site houdt in dat IQVIA gegevens zal overdragen naar de Verenigde Staten. Door de Site te bezoeken, de Diensten te gebruiken of op een andere manier informatie aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat elk geschil over privacy of de voorwaarden in dit Privacybeleid onderhavig is aan de wet van de Amerikaanse staat Delaware en dat de beslechting van eventuele geschillen die in verband met IQVIA of de Site ontstaan, conform de Voorwaarden zal zijn.

Indien u de Site bezoekt vanuit de Europese Unie of andere regio's waar wetten gelden voor het verzamelen en gebruiken van gegevens, houd er dan rekening mee dat u instemt met de overdracht van uw informatie naar de Verenigde Staten en de wereldwijde verwerking ervan. Door uw Persoonsgegevens te verstrekken, stemt u in met elke overdracht en verwerking in overeenstemming met dit Beleid.

Wanneer gegevens worden overgedragen buiten de EER naar een land waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat, worden de gegevens afdoende beschermd door door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractbepalingen of een ander geschikt mechanisme voor gegevensoverdracht. In voorkomende gevallen vertrouwen we op het Europees-Amerikaanse Data Privacy Framework (DPF) en de Britse uitbreiding op het DPF voor gegevensoverdrachten van de EU en het VK naar de Verenigde Staten. We zijn in afwachting van een adequaatheidsbesluit voor gegevensoverdrachten van Zwitserland naar de Verenigde Staten op grond van het Zwitsers-Amerikaanse DPF. Dienovereenkomstig vertrouwen we momenteel op alternatieve mechanismen voor gegevensoverdracht voor deze gegevensoverdrachten.

U leest hier meer over hoe wij het DPF naleven.

Kennisgeving van wijzigingen

We werken onze privacyverklaring regelmatig bij en we zullen alle updates op deze Webpagina plaatsen. Indien u deze Site blijft bezoeken en gebruik blijft maken van de diensten die u ter beschikking worden gesteld nadat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht, geeft u hiermee uw toestemming voor de wijzigingen. In geval van essentiële wijzigingen aan dit Beleid zal IQVIA u op de hoogte brengen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. We zullen alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze webpagina plaatsen, waarna de herziene versie na plaatsing (of zo nodig na kennisgeving) onmiddellijk van kracht wordt. Indien u zich zorgen maakt over hoe uw informatie wordt gebruikt, bookmark dan deze pagina en lees regelmatig dit Privacybeleid.

Hoe u ons kunt bereiken

Indien u toegang wenst tot de informatie die u ons hebt verstrekt, deze wenst te corrigeren, bij te werken, om verwijdering ervan wenst te verzoeken of uw rechten met betrekking tot deze informatie wenst uit te oefenen of indien u vragen heeft in verband met deze verklaring of meer informatie wenst over onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via: PrivacyOfficer@IQVIA.com.

Voor vragen met betrekking tot investeerderrelaties kunt u contact opnemen via ir@iqvia.com.

Voor vragen per post kunt u ons schrijven op:

83 Wooster Heights Road, Danbury, CT 06810, VS
of
4820 Emperor Boulevard, Durham, North Carolina 27703, VS